Sedan oktober har det varit brist på antibiotika i Europa, bland annat amoxicillin som används för behandling av öron- och bröstinfektioner hos barn.

ANNONS

Europeiska patient- och konsumentorganisationer har skrivit ett brev till Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och uppmanat unionens läkemedelsregulator att göra mer för att ta itu med bristen på antibiotika, det rapporterar Reuters, som har granskat brevet.

Tillgången på andra läkemedel har minskat

I brevet skriver organisationerna att åtgärder som att ersätta amoxicillin med andra antibiotika har gjort att tillgången på andra läkemedel har minskat och att de åtgärder som vidtagits inte har hanterat krisen.

Efter två års covid-restriktioner har nu luftvägsinfektioner återkommit och gjort att efterfrågan på vissa läkemedel ökat.

Oro för långvarig brist i EU

När efterfrågan sjönk under pandemin minskade läkemedelstillverkare sin produktion och brevet belyser en oro för långvarig brist i EU.

”Den huvudsakliga grundorsaken som tillkännagivits av producenter är en otillräcklig produktionskapacitet för att möta den ökade efterfrågan”, står det i brevet, skriver Reuters.

Brevet har undertecknats av 11 organisationer, inklusive European Public Health Alliance, EPHA, och European Consumer Organisation, BEUC.

Bör ses som ”major event”

EMA ombeds förklara den nuvarande bristen på antibiotika som en ”stor händelse” (major event), alltså något som kan utgöra en allvarlig risk för folkhälsan i samband med läkemedel i mer än ett EU-land.

Om EMA gör det skulle det innebära att åtgärder kan samordnas för att åtgärda bristen på en pan-europeisk nivå, samt öka läkemedelstillverkarnas rapporteringsskyldighet.

Övervakar situationen

Den 13 januari berättade EMA:s chefsläkare Steffen Thirstrup för Reuters att EMA övervakar situationen men att han inte trodde att den bör klassas som en stor händelse.

ANNONS
ANNONS

EMA och EU-kommissionen sade förra veckan i ett gemensamt uttalande att de, för att öka produktionskapaciteten, har övervakat situationen och samarbetat med aktörer i läkemedelsförsörjningskedjan.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Bristen på läkemedel: Allt fler restanmälningar [Dagens PS]