Bristen på läkemedel ökade under 2022 jämfört med 2021, antalet läkemedel som tog slut ökade med hela 54 procent.

ANNONS

Om ett bolag inte kan leverera läkemedel i den volym och omfattning som behövs för att möta efterfrågan kan ett läkemedel ta slut.

Flest läkemedel tog slut i slutet av året

Läkemedelsverkets årssammanställning för 2022 visar att antalet restanmälda läkemedel, alltså läkemedel som tagit slut, ökade med 54 procent förra året jämfört med året innan.

Förra året restanmäldes 1 615 läkemedelsförpackningar, över 90 procent gällde läkemedel till människor och knappt 10 procent gällde läkemedel till djur. Det fanns i de flesta fall utbytbara alternativ.

Den största ökningen av restanmälningar skedde framför allt under senare delen av 2022, endast under första delen av 2020, när pandemin började, har antalet restanmälda läkemedelsförpackningar varit fler.

Den osäkra situationen i världen

”Med tanke på den fortsatta oron i omvärlden tror vi tyvärr inte att antalet restanmälningar kommer att minska under 2023”, säger Johan Andersson, enhetschef på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Brist på antibiotika och läkemedel för behandling av epilepsi, diabetes och för östrogenbehandling är bland det som orsakar störst problem för sjukvården och för patienter.

Enligt Johan Andersson ser läget inte ut att ljusna än på ett tag.

”Nej, med tanke på situationen i omvärlden kommer det nog snarare att bli värre innan det blir bättre”, säger han till Dagens Nyheter.

Inflationen och ökad efterfrågan

Att så många fler läkemedel tar slut är troligtvis relaterat till inflationen med ökade tillverkningskostnader och ökad global efterfrågan.

ANNONS
ANNONS

”Läkemedelsbranschen påverkas liksom andra industrier av inflation och höga priser på energi och frakter. Men vi ser också en ökad efterfrågan på läkemedel globalt, bland annat har en växande medelklass i många tidigare utvecklingsländer råd med nya läkemedel”, säger Johan Andersson till DN.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sverige bäst i Europa på medicin – exporten ökade 50 procent [Dagens PS]