Dagens PS

Ett virus med potential att orsaka en ny pandemi

Det föga kända langyaviruset delar enligt en studie likheter med covid-19-viruset och kan ta sig in i mänskliga celler, viruset skulle kunna orsaka en pandemi
Det relativt okända langyaviruset delar enligt en studie likheter med covid-19-viruset och kan ta sig in i mänskliga celler, viruset skulle kunna orsaka en pandemi. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 26 juni 2023Publicerad: 26 juni 2023

Medan hotet från covid-19-viruset avtar försöker forskare identifiera vilken patogen som kan orsaka nästa pandemi, kanske blir det varken fågelinfluensan eller ett nytt covid-virus utan det föga kända langyaviruset.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Enligt en ny studie delar langyaviruset likheter med covid-viruset. Initialt orsakar det feber och svåra luftvägssymptom och kan leda till en dödlig lunginflammation, det rapporterar Fortune.

Kan ta sig in i mänskliga celler

I studien belyser forskarna hur det mycket smittsamma viruset, som nyligen har överförts från djur till människor, kan ta sig in i mänskliga celler.

Ariel Isaacs och Yu Shang Low vid University of Queenslands i Australien, har avslöjat strukturen av langyavirusets fusionsprotein, viruset upptäcktes hos människor i östra Kina i augusti 2022, när 35 personer infekterades, troligtvis på grund av kontakt med näbbmöss.

Enligt Ariel Isaacs orsakar langyaviruset feber och svåra luftvägssymtom och det tillhär samma klass av virus som de dödliga nipah- och hendravirusen.

ANNONS

Senaste nytt

Har tidigare smittat människor

Langyavirus tillhör familjen henipavirus och virus ur den familjen har även tidigare hoppat över till människor.

Ariel Isaacs menar att att mänskligheten befinner sig vid en viktig tidpunkt med det virussläktet och att vi kan förvänta oss fler spridningshändelser från djur till människor.

ANNONS

“Det är viktigt att vi förstår de inre funktionerna hos dessa framväxande virus, det är där vårt arbete kommer in”, säger han i ett pressmeddelande om forskningen.

Kan orsaka en ny pandemi

Langyavirus har potential att orsaka en global hälsonödsituation likt den covid-19-viruset orsakade.

Henipairus är de mest dödliga av paramyxovirusen och de dödar cirka 70 procent av dem de infekterar.

De två första henipavirusen som identifierades hos människor var nipahviruset i Malaysia och Singapore på 1980-talet, och hendraviruset i Australien 1994.

Enligft World Organization for Animal Health är hundar, hästar, katter, grisar, fladdermöss och människor naturliga bärare av henipavirus.

Smittat mellan människor

Hittills har fallen av hendravirus begränsats till Australien men nipahviruset har utgjort ett större problem, utbrott i Bangladesh och Indien i början av 2000-talet orsakades av en annan stam av viruset än den man först upptäckte.

ANNONS

Man trodde att spridningen skedde genom att människor åt frukt som förorenats med urin eller saliv från infekterade fladdermöss. Det är mer oroande att nipahvirus har rapporterats smitta mellan människor.

Både hendravirus och nipahvirus kan ge luftvägssjukdomar och allvarliuga influensaliknande symptom och kan utvecklas till hjärninflammation samt orsaka andra neurologiska symptom och död.

Henipavirus är ett folkhälsoproblem

Henipavirusens förmåga att infektera flera olika värdar och orsaka sjuukdom med hög dödlighet hos människor gör att de är ett folkhälsoproblem, det menade Världshälsoorganisationen, WHO, redan 2016.

Langyaviruset orsakar allvarlig lunginflammation och dess symptom är förvånande lika de första covid-19-virusens. Det ger ofta det allvarliga akuta, och ofta dödliga andnödssyndromet ARDS.

För närvarande finns inget vaccin och ingen behandling mot langyaviruset. Henipavirusen finns på WHO:s lista över virus för vilka man prioriterar forskning inom läkemedel och vaccin.

Det finns ett vaccin mot hendravirus för djur och det pågår försök med liknande vaccin på människor, men studiens författare menar att ett sådant vaccin sannolikt inte kommer fungera mot langya.

Ariel Isaacs och hans team planerar att fortsätta sin forskning och utveckla ett bredspektrumvaccin mot henipavirus hos människor.

ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nästa pandemi kan bli mer dödlig än covid-19

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS