Hjärtproblem ökar bland unga, sedan covid-19-pandemin har dödsfallen i hjärtinfarkt ökat med 30 procent i åldersgruppen 25 och 44 år.

ANNONS

Paraplybegreppet hjärtsjukdom omfattar flera problem med hjärthälsan, som hjärtinfarkt, oregelbundna hjärtslag eller skador på olika delar av hjärtat, det skriver Insider.

Livsstilsförändringar kan ligga bakom

Vanliga grundorsaker till många typer av hjärtsjukdomar är högt blodtryck, högt kolesterol och cigarettrökning.

Dock kan livsstilsförändringar och nationella trender ligga bakom ökningen av hjärtsjukdomar bland unga, det menar kardiologen Jim Liu, vid Ohio State University Wexner Medical Center.

En studie gjord av Cedars Sinai-sjukhuset i Los Angeles förra året visade att antalet dödsfall i hjärtinfarkt ökat med 30 procent i åldersgruppen 25 till 44 år sedan pandemin slog till.

En annan studie från 1018, gjord av Johns Hopkins, fann att under en 20-årsperiod har antalet hjärtinfarkter ökat bland kvinnor mellan 35 och 54, trots att den totala dödligheten i hjärtsjukdomar har minskat.

Många unga har sökt vård

Jim Liu berättar för Insider att han under de senaste fem till tio åren har sett många unga människor med hjärtsjukdom söka vård.

ANNONS
ANNONS

Han berättar att många av hans nya, yngre, patienter inte har några av de traditionella riskfaktorerna för hjärtsjukdom.

Enligt data från en undersökning gjord av Ohio State tror 47 procent av dem under 45 att de inte löper någon risk att drabbas av hjärtsjukdom, något som Jim Liu tror kan bidra till ökningen av hjärtinfarkter.

Ökande fetma en orsak

Han tror att en orsak kan vara den senaste tidens ökning av fetma. Det beror på att människor under pandemin ökade sitt alkoholintag och att unga människor redan nu är mer benägna att leva mer stillasittande liv.

Jim Liu tror att pandemin kan ha lett till att människor dessutom tränar mindre än förut och att pandemin gjort att människor nu är lite mindre aktiva och kanske äter sämre.

”Så det kan möjligen översättas till försämrat blodtryck, ökad vikt och långvariga hälsoproblem, särskilt kardiovaskulära”, säger han till Insider.

Omedvetna om riskfaktorer

Han tror också att unga människor kan vara omedvetna om några av de mindre omtalade riskfaktorerna för hjärtsjukdom, exempelvis kan e-cigaretter stressa hjärtat lika mycket som vanliga cigaretter.

Mer forskning behövs för att helt förstå varför amerikaner nu drabbas av hjärtsjukdomar i yngre ålder än tidigare, menar Jim Liu och uppmuntrar unga människor att lära sig om livsstilsfaktorer som kan ge dålig hjärthälsa.

ANNONS
ANNONS

”Om de redan har ett specifikt tillstånd, till exempel blodtryck, diabetes eller [högt] kolesterol, se till att de kontrolleras genom att få rutinsjukvård,” säger Jim Liu till Insider.

Han tillägger att det är viktigt att hålla sig till en hälsosam livsstil.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.Allt

Läs mer: Studie: Samband mellan hjärtsjukdomar och artificiella sötningsmedel [Dagens PS]