Forskare har identifierat ett möjligt samband mellan hjärtsjukdomar och artificiella sötningsmedel och menar att livsmedelstillsatser inte bör ses som hälsosamma alternativ till socker.

ANNONS

I en ny studie, som har publicerats i den medicinska tidskriften BMJ, har forskare undersökt data om över 100 000 vuxna i Frankrike med en medelålder på 42 år, det rapporterar Bloomberg.

Forskarna har tittat på deltagarnas intag av sötningsmedel från alla kostkällor, även drycker, mejeriprodukter och löst sötningsmedel, samt jämfört deras risk för hjärt- och cirkulationssjukdomar. Fyra av fem av deltagarna var kvinnor.

Uppföljningsperiod på nio år

Deltagarna noterade allt de åt under 24 timmar och med hjälp av dietregister spårade forskarna intaget av sötningsmedel. Detta upprepades tre gånger med sex månaders intervall, två gånger på vardagar och en gång på en helgdag. Ungefär 37 procent av deltagarna åt artificiella sötningsmedel.

Den genomsnittliga uppföljningsperioden var nio år, och under den tiden registrerades 1 502 kardiovaskulära händelser bland studiens deltagare, händelserna inkluderar hjärtinfarkter, slaganfall, övergående ischemiska attacker, som även kallas mini-stroke, och kärlkramp, det vill säga bröstsmärtor kopplade till dåligt blodflöde till hjärtmusklerna.

Kopplade artificiella sötningsmedel till ökad risk

Forskarna fann att intag av artificiella sötningsmedel kan kopplas till en 9 procent högre risk för hjärtsjukdomar och en 18 procent högre risk för cerebrovaskulär sjukdom, ett tillstånd som påverkar blodflödet till hjärnan.

Sötningsmedlet aspartam kunde kopplas till en 17 procent högre risk för cerebrovaskulära händelser och sukralos och acesulfamkalium kunde kopplas till högre risk för kranskärlsjukdom.

Kan representera en modifierbar riskfaktor

Forskarna skriver i sin studie att fynden från denna storskaliga studie tyder på ett potentiellt direkt samband mellan högre konsumtion av konstgjorda sötningsmedel, särskilt aspartam, sukralos samt acesulfamkalium, och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

”Resultaten tyder på att konstgjorda sötningsmedel kan representera en modifierbar riskfaktor för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar”, skriver forskarna i studien.

ANNONS
ANNONS

Forskarna skriver vidare att resultaten tyder på att dessa livsmedelstillsatser som konsumeras dagligen av miljoner av människor och är närvarande i tusentals livsmedel och drycker, inte borde vara det, samt att de artificiella sötningsmedlen av flera hälsomyndigheter anses vara ett hälsosamt och säkert alternativ till socker.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ny studie: Extra kilon minskar risken för demens [Dagens PS]