Dagens PS

Allt fler skogsbränder – hur påverkar det vår hälsa?

Det är sannolikt klimatförändringarna som gör att skogsbränder ökar. Hur påverkar det vår hälsa?
Det är sannolikt klimatförändringarna som gör att skogsbränder ökar. Hur påverkar det vår hälsa? (Foto: TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 15 juni 2023Publicerad: 15 juni 2023

Nu får räddningstjänsten in dubbelt så många larm om skogsbränder i Stockholms län under ett dygn jämfört med vad som är normalt under försommaren, och det brinner även på andra håll i landet.

ANNONS
ANNONS

Björn Westerdahl, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar menar att anledningen till de många skogsbränderna är torkan, det rapporterar Sveriges Radio.

30 till 40 markbränder per dygn

“Som det varit senaste veckorna så har vi släckt ett 20-tal bränder per dygn och de senaste dagarna har vi släckt upp mot 30 till 40 markbränder per dygn”, säger han till Sveriges Radio.

Han förklarar att det är extremt torrt nu och att det gör att minsta lilla gnista snabbt kan växa sig stor och orsaka en svårsläckt markbrand.

ANNONS

Senaste nytt

Stor brand utanför Ljusdal

Det pågår även en stor skogsbrand längs med järnvägsspåret utanför Ljusdal och spridningen är omfattande, det rapporterar TV4.

Räddningstjänsten får hjälp i släckningsarbetet av fyra helikoptrar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

“Det är en omfattande brand på en ganska stor geografisk yta. Det brinner längs med ungefär 1,5 kilometer av spåret och vi ser en rejäl spridning i skogen säger räddningsledare Hans Nornholm till TV4.

ANNONS

Branden har orsakat stor rökutveckling och tågtrafiken längs Norra stambanan har stoppats, det finns ingen prognos för når tågtrafiken kan återupptas.

Inte bara Sverige som drabbats

I dag ska Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar och landsbygdsminister Peter Kullgren hålla en pressbriefing om lägesbilden över sommarens beredskap för torka och skogsbränder.

Men det är inte bara Sverige som redan har drabbats av skogsbränder i sommar. Giftiga gaser från stora skogsbränder i Kanada har exempelvis förorenat New York City i USA.

Giftig brandrök kan färdas långt

Giftig rök från skogsbränder kan finnas kvar i luften flera veckor efter att branden har släckts och den kan färdas långa sträckor, till andra länder.

Förutom växtmaterial kan skogsbränder även förstöra bilar, byggnader och deras innehåll, det skriver Reuters.

Tillsammans med biologiskt material och jordpartiklar innehåller brandrök även ofta spår av kemikalier, plast, metall och andra syntetiska material.

ANNONS

Vävnadsskador och inflammation

I laboratorieexperiment har en given mängd skogsbrandsrök orsakat mer vävnadsskador och inflammation än samma mängd luftföroreningar.

Detta enligt Kent Pinkerton, en av cheferna för Center for Health and Environment vid University of California, UC, Davis.

Hjärtinfarkt och stroke

Studier på människor har kopplat brandrök till högre frekvens av hjärtinfarkt, stroke och hjärtstillestånd, samt till försvagat immunförsvar och ökade besök på akuten för andningssjukdomar.

Skogsbränder har även kopplats till ögonirritationer och hudproblem. Effekterna av exponering för brandrök kan bestå i flera år.

I april rapporterade forskare att efter en brand i Hazelwood Coal Mine i Australien 2014, förblev antalet hjärtsjukdomar förhöjt i två och ett halvt år och antalet luftvägssjukdomar var förhöjt i fem år.

Missfall och prematur födsel

ANNONS

Exponering för skogsbrand under graviditeten har associerats med missfall, låg födelsevikt och prematur födsel.

I en studie, som ännu inte expertgranskats, fann forskare ett samband mellan exponering för skogsbrand och cellskador i moderkakor under första och andra trimestern.

Lungcancer och hjärntumör

Forskare i Kanada har funnit att människor som bor utanför större städer och inom 50 kilometer från en skogsbrand under det senaste årtiondet hade 4,9 procent högre risk för lungcancer och 10 procent högre risk för hjärntumör, jämfört med människor som inte exponerats för skogsbrand.

Exponering för en skogsbrand i Kalifornien i USA 2018 har kopplats till förändringar i kognition och hjärnaktivitet ett halvt till ett år senare som forskarna tror eventuellt kan relateras till stress och trauma.

Nya data från Kalifornien visar också att svampinfektioner ökar månaderna efter exponering för skogsbrand.

Fler kommer exponeras mer

Det är sannolikt klimatförändringarna som gör att skogsbränderna ökar världen över och det gör i sin tur att människor kommer exponeras för brandrök oftare.

ANNONS

Alla hälsoeffekter av exponering för brandrök är ännu inte kartlagda.

“Det är mer troligt att upprepad exponering, sommar efter sommar efter sommar kommer orsaka sjukdomar, men det är svårt att göra förutsägelser eftersom det är svårt att säga hur många bränder människor kommer utsättas för, hur länge bränderna kommer brinna eller vilken rök de kommer innehålla”, säger Keith Bein från Center for Health and Environment vid UC Davis, till Reuters.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Kanada brinner och gör New York mest förorenat i världen

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS