Länge pendlade USA:s andel av världsbörsernas totala börsvärde mellan 40 och 50 procent. Så är det inte längre.

ANNONS

Med en starkare börsutveckling och framför allt starkare dollar har USA glidit ifrån ytterligare.

60 procent andel av världens börshandel

Enligt statistik från Statista Global stock markets by country 2022 | Statista har USA-börsernas andel stigit till 60 procent.

Och eftersom mätningen gjordes i våras har andelen sannolikt stigit ytterligare. Dollarn har ju som bekant fortsatt att stärkas sedan dess.

Källa: Statista

London störst i Europa

Övriga länder ter sig som dvärgar i jämförelse med USA. Japan, som i slutet av 1980-talet nästan var i samma storleksordning som USA, är tvåa på blott 6,2 procent.

Europas finanscentra – London – är trea på 3,9 procent. Kina, världens näst största ekonomi, har ett börsvärde motsvarande 3,6 procent av totalen.

Schweiz större än Tyskland

Två små länder som sticker ut är Schweiz och Taiwan. Med blott 8,5 miljoner invånare har Schweiz en större börs mätt i börsvärde än exempelvis Tyskland med 84 miljoner invånare.

För Taiwan, med 2 procent av befolkningen jämfört med Kina, har ett marknadsvärde på sin inhemska börs som motsvarar 50 procent av Kinas. Taiwan är också före länder som Indien.

ANNONS
ANNONS

Sverige bara en prick – men större än Spanien

Hur går det då för Sverige. Jo, ganska bra. Stockholmsbörsens andel av världsbörserna ligger runt 1 procent.

Det är högst i Norden och Stockholmsbörsens är större än exempelvis Spanien, Italien och Holland.

Relaterade artiklar:

Så riskfylld är den svenska bostadsmarknaden. Dagens PS