Sveriges bostadsmarknad har placerats högt på riskskalan i samtliga större analysen där länder jämförts med varandra. Nu kommer ytterligare en rapport som visar hur riskfylld bostadsmarknaden är.

ANNONS

Denna gång signerad fastighetskonsulten Knight Frank Intelligence Lab – Property and Market Research and Insights | Knight Frank och återgiven i tidningen The Economist.

Sjätte mest riskfyllda

Analysen av bostadsmarknaden i respektive länder har utgått från förändringar i styrräntan, hushållens skuldsättning och de senaste tre åren prisstegringar. I en korg av länder rankas Sveriges bostadsmarknad som det sjätte mest riskfyllda.

I Europa är det bara Norge och Holland som bedöms som mer riskfylld i termer av bostadsbubbla.

Så riskfylld är den svenska bostadsmarknaden
Källa: Knight Frank, The Economist

Hög hushållsbelåning

Det som drar upp risken är framför allt de svenska hushållens höga belåning på 203 procent av disponibel inkomst. Det är bara Norge, Holland och Danmark som ligger högre.

Även prisuppgången på 32 procent de senaste tre åren är hög, men där finns det fler länder som sett brantare värdestegring. USA toppar med en uppgång på hela 45 procent på bostadsmarknaden.

Spansk fastighetskrasch

Det ser ut att finnas en viss korrelation mellan hushållens belåning och prisuppgångar på bostäder.

I exempelvis Italien, med en skuldsättning hos hushållen på ”bara” 91 procent har de senaste tre åren endast resulterat i att huspriserna stigit 10 procent.

I samma härad ligger Spanien. Spanjorerna har dock en fastighetskrasch i färskt minne i samband med finanskraschen 2008. ”Bränt barn skyr elden” som ordspråket heter.

ANNONS
ANNONS

Det problemet verkar inte svenskarna ha. Ännu.

Relaterade artiklar:

Världens största börsförlust är ett faktum. Dagens PS