Det är lätt att tappa sugen som aktieinvesterare i björnmarknader som denna. Därför är det viktigt att påminna om att aktier är historiens bästa investeringstillgång. För de som tvivlar är grafen nedan bevis nog.

ANNONS

Det är den välrenommerade amerikanske ekonomiprofessorn Jeremy Siegel, vid Wharton School of the University of Pennsylvania, som har analyserat avkastningen under 211 år (1802–2013) en för ett antal tillgångsslag.

Själv är Siegel 77 år och har sett en del av upp- och nedgångar.

Aktier utklassar andra tillgångsslag

Siegel har räknat ut den reala avkastningen (alltså justerat för inflationen) för aktier, obligationer, statsskuldsväxlar, guld och kontanter sedan 1802 på den amerikanska marknaden.

Aktier toppar avkastningen med en årlig real avkastning på 6,7 procent. Det utklassar alla andra tillgångsslag i mätningen. Det är exempelvis den dubbla avkastningen mot obligationer.

Aktier bästa tillgångsslag
Källa: Jeremy Siegel

Aktier har även  störst stabilitet

Under de här dryga två seklen har det mesta hänt i form av stagflation, deflation, massarbetslöshet, världskrig, inflation, oljekris etcetera.

Ändå är kurvan för aktieavkastning förhållandevis rak. Aktier uppvisar faktiskt den största stabiliteten av alla tillgångsslag i mätningen.

Dubbelt empiriskt underlag

Det unika med Siegels undersökning är tidsperspektivet. Det har gjorts flera mätningar för de senaste 100 åren.

ANNONS
ANNONS

De visar på ungefär samma resultat. Men här är det empiriska underlaget dubbelt så långt, vilket ger ännu högre evidens.

Aktier ger helt enkelt bäst avkastning.

Relaterade artiklar:

Välkommen till ett stökigt augusti på börsen. Dagens PS