Stockholmsbörsen - bästa börsen i Europa

Uppdaterad: 03 okt. 2021Publicerad: 03 okt. 2021
Bäst i europa
Stockholmsbörsen är enligt analys från Deutsche Bank den bästa börsen i Europa sett till de senaste 50 åren - och näst bäst i hela världen!. (Foto: TT)

Investera i aktier och välj Stockholmsbörsen. Så skulle man kunna summera tyska Deutsche Banks analys av avkastning mellan obligationer, aktier och länder under de senaste 50 åren.

ANNONS
ANNONS

Det är en tidsrymd som rimligtvis eliminerar tillfälligheter. Resultatet är således svårt att förklara bort.

Ingen marknadsekonomi

Deutsche Bank har i diagrammet nedan räknat ut den årliga avkastningen på börsen sedan 1970 och subtraherat utfallet med avkastningen på företagsobligationer i respektive land.

Startåret reducerar antalet länder i sammanställningen. Marknadsekonomi var ju inget som existerade vid den tidpunkten i exempelvis Kina eller Östeuropa.

Men det förtar inte Stockholmsbörsens prestation som under de senaste 50 åren varit den bästa börsen i Europa. Under 1970-talet brottades dessutom Sveriges näringsliv med besvärligheter som löntagarfonder.

Grafen visar att stockholmsbörsen är bäst i Europa

Börsen utklassar

Till att börja med bekräftar analysen aktiers överlägsenhet gentemot obligationer. I Sverige har aktier slagit obligationer med över sex procentenheter årligen under 50 år. De är en enorm överavkastning med ränta på ränta.

För att sätta det i perspektiv. Om vi antar att obligationer avkastat fyra procent under den här period och aktier tio procent så skulle en miljon investerat 1970 i obligationer vuxit till sju miljoner 2020.

Om man istället satsat på aktier hade man haft 117 miljoner! Tala om utklassning.

Störst i västvärlden

I alla länder, förutom Spanien och Italien, har aktier avkastat mer. Och det säger kanske mer om företagskulturen i de här två länderna än någonting annat.

Differensen i avkastning mellan aktier och obligationer i Sverige är faktiskt den största i västvärlden. Det är bara Indien som uppvisar större skillnad i avkastning mellan tillgångsslagen.

Den svenska modellen

Förklaringen till Sveriges placering som bästa börsen i Europa är inte en svag svensk obligationsmarknad. Den är global liksom för aktier. Svenska företagsobligationer har under perioden utvecklats ungefär som motsvarande dito utomlands.

Huvudorsaken är istället en otroligt stark hemmabörs.  Stockholmsbörsen är i världstoppen avkastningsmässigt nästan oavsett mätperiod och hur man än räknar.

Det är ett fenomenalt bra betyg till de svenska börsföretagen och den svenska modellen.

Läs mer: 

Börsen mer långsiktig än vad många tror. Dagens PS

Bankaktier allt hetare på börsen. Dagens PS

Äntligen positiv statistik för börsoptimisterna. Dagens PS

ANNONS
ANNONS