Före börsnedgången började marknaden nästan vänja sig vid det faktum att tresiffriga vinstmultiplar också gick att investera i.

ANNONS

Likaså började investmentbankerna kommunicera med kunderna i termer av EV/EBIT (börsvärdet+skulder/ vinster före räntor och skatt) eller EV/EBITDA (börsvärdet+ skulder/vinster före avskrivningar, räntor och skatt).

På så sätt blir multiplarna förrädiskt lägre.

Inflationen styr värdering

Men det här är nog snart ett minne blott. I alla fall om inflationen förblir där den är just nu. Det framgår av investmentbanken Morgan Stanleys lättöverskådliga analys av inflationens historiska påverkan på P/E-talet och börsvärdering.

För varje högre inflationsintervall faller P/E-talet. Högsta P/E-talet har historiskt varit i inflationsspannet 0–2 procent. Det är alltså den inflationsperiod som marknaden har befunnit sig i under det senaste decenniet.

Källa: Morgan Stanley Wealth Management

Deflation undantag

En tumregel tycks vara att varje inflationssteg upp sänker ungefär P/E-talet med lika mycket. Undantaget är inflation under noll, det vill säga deflation.

Det är ingen önskvärd miljö. Vid negativ inflation har P/E-talet historiskt sett varit lägre än vid en marginell positiv inflation.

Börsen ska ned 30 procent

Den här statistiken avser amerikansk börsvärdering men torde vara en bra ledstång även för Stockholmsbörsen.

Om den nuvarande inflationen i USA på 7,9 procent blir bestående innebär det, allt annat lika, att USA-börsen skall ned med cirka 30 procent om det historiska mönstret skall bestå.

Källa: Morgan Stanley Wealth Management

Räntan som inflationen

Ungefär samma resultat får Morgan Stanley om P/E-talet sätts i relation 10-årsräntan i USA. Låg ränta ger högt P/E-tal och vice versa.

ANNONS
ANNONS

Här är dock inte sambandet lika klockrent som när det gäller inflationen. En ränta på 4–6 procent har historiskt medfört ett högre P/E-tal än räntenivån 2–4 procent.

Men med såväl inflationen som räntan på väg upp kommer det otvetydigt att bli lägre värderingar på börsen.

Relaterade artiklar:

Investeringar som proffsen satsar på Dagens PS