Mer alternativa investeringar, mer aktier och råvaror och mindre obligationer och likvida medel. Så skulle man kunna sammanfatta de stora förmögenhetsförvaltarnas omfördelning av tillgångar de senaste åren.

ANNONS

Det visar en mätning av investmentbanken BofA, som följt utvecklingen sedan 2017.

Riskkapitalbolagen vinnare

Den största förändringen utgörs av det större intresset för alternativa investeringar. Där inkluderas främst riskkapitalbolag (som exempelvis EQT) och fastigheter.

Det förklarar hur riskkapitalbolagen har kunnat fylla den ena stora fonden efter den andra. De svenska stora förvaltarna som AP-fonden, AMF, Alecta med flera har gjort liknande omallokeringar.

Jämfört med 2017 är fördelningen nästan trefaldigt högre. Alternativa investeringar ser ut att öka sin andel mest även detta år.

Bildkälla
Källa: BofA Global Resaerch

Mer råvaror i rätt tid

När det gäller råvaror var förvaltarna snabba på bollen att dra upp andelen markant redan förra året. Det har tjänat dom väl hittills i år.

För aktier är det färre förvaltare i år jämfört med fjolåret som räknar med att öka andelen. Måhända har värderingen och konjunkturen avskräckt.

För fem år sedan var det nästan dubbelt så många förvaltare som avsåg att öka andelen aktier.

Dumpar obligationer

Det tillgångsslag som fått stryka på foten är i första hand obligationer. Även här var förvaltarna rätt ute i rätt tid.

Obligationer, i synnerhet långa obligationer, har varit det sämsta tillgångsslaget i år. Jämfört med 2019 har intresset mer än halverats för förvaltarna.

ANNONS
ANNONS

Yale står modell

Upprinnelsen till den här diversifieringen från förvaltarna emanerar från den framgångsrika förvaltningen av amerikanska Yale Universitys stiftelse The Yale Endowment | Yale EJC.

Den har stått modell för hur man med spridd risk på flera tillgångsslag kunnat uppvisa hög och jämn avkastning över tiden oavsett marknadsutveckling.

Läs mer: ”Det skulle slå hårt mot svensk ekonomi” [Dagens PS]