Under året har det vimlat av prognoser på marknaden. Media levererar den ena skräcksiffran efter den andra. När välrenommerade ekonomer på välrenommerade firmor delger prognoser på räntan är det naturligtvis lätt att ta det för sanning.

ANNONS

Gör inte det. Prognossäkerheten är nämligen mycket tveksam. För att inte säga usel.

Riksbanken och KI har missat i flera år

I Sverige har sammanställningar visat att våra ”bästa” bedömare (läs Riksbanken och Konjunkturinstitutet) har missbedömt ränteutvecklingen i flera år.

Andra ekonomer har inte varit mycket bättre. Men det här är inget lokalt särdrag. Det verkar vara lika svårt att estimera ränteutvecklingen i andra länder.

Lika illa på Wall Street

Nedan är en sammanställning av de 10 senaste årens ränteprognoser av de aktade investmentbankerna på Wall Street.

Undersökningen är gjord av den amerikanska centralbanken FED och avser 10-årsräntan i USA. Den heldragna kurvan är utfallet och de streckade linjerna är analytikernas prognoser vid varje mättillfälle.

De flesta experter har helt fel i sina ränteprognoser enligt denna analys. (Källa: FED, Apollo)

Klart underkänt

Resultatet måste betygsättas med underkänt. Marknaden har genomgående överskattat ränteuppgången under den här perioden.

Och när den väl sker 2021 så underskattade Wall Street farten uppåt.

ANNONS
ANNONS

Prognosticerar för hög ränta

Det verkar som om räntan, var än den prognosticeras i världen, är svår att fånga. Och slutsatsen måste vara att ta alla estimat med en nypa salt.

Om historien är en ledstång så kommer marknaden att överskatta räntenivåerna även denna gång. Såväl i Sverige som utomlands.

Relaterade artiklar:

Nu börjar vinsterna revideras ner. Dagens PS