Att vinstprognoserna varit för optimistiska av analytikerskrået, såväl i Sverige som utomlands, har varit ganska uppenbart för investerarna.

ANNONS

Om världen går in i en lågkonjunktur eller recession kommer inte börsbolagens vinster att stiga vare sig i år eller nästa år. Nu har de första tecknen på nedrevideringar kommit.

Rapporterna sämre än förväntat i Sverige

Rapporterna för de svenska börsbolagen har med tanke på omständigheterna varit förhållandevis bra under sommaren. Men när över 90 procent av delårsrapporterna inkommit är ändå summan negativ. Enligt banken SEB:s sammanställning visar sammanräkningen på cirka 5 procents negativ avvikelse mot förväntningarna (blå stapel i diagrammet nedan). Det är ett klart trendskifte mot de senaste två årens positiva överraskningar.

Källa: SEB

 

USA under snittet

I USA, som ligger efter i rapportfloden, har bara en fjärdedel av bolagen ännu rapporterat. Där är det ett positivt utfall relativt prognoserna. Men det har mer att göra med att bolagen av tradition guidar prognoserna med en bred marginal till det förväntade utfallet. I snitt är det 60 procent av bolagen som ingår i indexet S&P 500 som överraskat positivt. Det historiska snittet är dock 70 procent, så även här är rapporterna sämre än vanligt.

Nedrevideringar dominerar, men diskonterat

Och trots att bolagen i USA överlag kommit ut bättre än förväntat så börjar analytikerna sänka helårsprognoserna. Investmentbanken Citygroup har i diagrammet nedan summerat antalet höjda respektive sänkta vinstprognoser. Är den gröna stapeln under noll så överväger de sänkta vinstprognoserna. Så har det sett ut de senaste två månaderna. Risken är att det fortsätter. Det positiva är att börsen, med tanke på juli månads avkastning, redan tycks ha diskonterat det.

ANNONS
ANNONS
Källa: Citygroup


Läs mer:
Tysklands problem blir Sveriges problem [Dagens PS]