På 1970-talet brukade Sverige nämnas som ett av de mest jämlika länderna i världen. Skatterna jämnade ut inkomstskillnader och man duade alla (utom Kungen).

ANNONS

Nu är det snarare tvärtom.

Sverige en av de sex mest extrema

I årets upplaga av Edelmans Trust Barometer  2023 Edelman Trust Barometer Global Report_Jan19.pdf , mäter de bland annat mäter tilliten och polariseringen i världen.

Då  hamnar Sverige som ett av de sex mest extrema länderna.  Undersökningen baseras på intervjuer och 1.150 personer har tillfrågats i Sverige.

Sällskap av USA

Sverige förärar den här positionen dels på hur tudelat samhället är, dels hur cementerad och bestående polariseringen bedöms vara.

Argentina, USA, Columbia, Spanien och Sydafrika är i samma föga smickrande ringhörna. Inga andra nordiska länder var med i mätningen.

Sverige allt mer polariserat
Källa: Källa: Visual Capital

Indien mer jämlikt än Sverige!

Ur svenskt perspektiv kan det tyckas förvånande att exempelvis Indien och Saudiarabien upplevs av de tillfrågade som mindre polariserat än Sverige.

I Indien är ju avståndet mellan de fattigaste kastlösa till några av världens rikaste individer enormt. Shejkerna i Saudiarabien ser åtminstone ut att leva på en annan nivå, såväl ekonomiskt som rättsligt, än övriga invånare.

ANNONS
ANNONS

Epiktetos

Det här är ytterligare en politisk brandfackla om hur Sverige utvecklas och det kommer säkerligen leda till bryderier hos politikerna.

Oavsett hur det faktiskt ligger till så är det värt att påminna om den grekisk-romerske filosofen Epiktetos ( år 55- 135 e.kr) klassiska citat: Det är inte hur vi har det utan hur vi tar det som spelar roll.

Relaterade artiklar:

”Investera när det flyter blod på gatorna” Dagens PS