Nej, världens största investerare är inte övertygade om att det är en vändning på börsen vi ser. Det visar såväl en mätning från investmentbanken J.P. Morgan som BofA.

ANNONS

Lägsta aktieexponeringen

J.P. Morgan har frågat sina kunder huruvida de är i begrepp att öka sin aktieexponering. Det visar sig att endast 33 procent går i sådana tankar.

Det är den lägsta andelen sedan juni förra året. Och färre än innan det senaste börsrallyt på 15 procent.

Som högst var andelen efter Rysslands invasion av Ukraina i mars. Då bedömde 80 procent av investerarna att aktieandelen skulle skruvas upp.

Ännu ingen vändning enligt denna graf från JP Morgan
Källa: JP Morgan

Lägsta riskviljan detta århundrade

Samma signaler kommer från investmentbanken BofAs senaste mätning av investerarnas positioner och preferenser.

På frågan om riskviljan så svarar 60 procent att den är lägre än normalt. Det tyder på att de förväntar sig en svag börs framöver.

Det är den lägsta riskviljan sedan millennieskiftet.

Mycket låg riskvillighet på börsen gör att man får vänta på vändning
Källa: BofA

Ingen riktkarl

Nu är det här inget säkert tecken på att börsen står inför en ny nedgång. De största investerarna brukar sällan ligga först i spåret. Snarare lite efter.

Framför allt är de som grupp sannolikt mindre riskbenägna än den genomsnittlige investeraren.

Vändning inte diskonterad

Den viktigaste informationen är dock vad som är inprisat i kurserna. De som svarat i undersökningen sitter på mest kapital.

ANNONS
ANNONS

Har de den här inställningen så är rimligtvis inte någon börsvändning diskonterad i dagens börskurser.

Relaterade artiklar:

Cicero och statistik spår fortsatt björnmarknad. Dagens PS