Den romerske författaren och politikern Cicero (född år 106 före kristus) ansåg att historien var livets läromästare. Om det synsättet ska appliceras på nutidens björnmarknad finns det anledning att vara försiktig.

ANNONS

Inget stöd i historien

Efter att inflationen tycks ha toppat i USA, och börsen rusat 15 procent de senaste veckorna, höjs allt fler röster på aktiemarknaden för att björnmarknaden är över.

Det finns dock inget stöd för den utvecklingen i historien.

Börsen har aldrig tidigare vänt upp före recession

Välrenommerade analysfirman Ned Davis Research About Us | NDR | Investment Research har i tabellen nedan ställt samman björnmarknader och recessioner – sammanlagt 12 stycken – som ägt rum i USA under efterkrigstiden.

Det visar sig att börsen aldrig tidigare har vänt upp innan recessionen har inletts. I snitt har börsen vänt upp 3,5 månader innan recessionen har slutat.

Källa: Ned Davis Research

Diskonterat i väl god tid

Möjligen kan man luta sig mot att börsnedgången började ovanligt tidigt denna gång. USA, som ligger först i cykeln, beräknas inte hamna i recession förrän nästa år.

I snitt har varje björnmarknad inträffat 5,5 månader före recessionen.

Cicero och statistik spår fortsatt björnmarknad

Men att Sverige och västvärlden kommer att ramla in i lågkonjunktur är det få som tvivlar på. Alla kurvor pekar i den riktningen.

ANNONS
ANNONS

Och i så fall är det för tidigt att blåsa faran över på börsen. Åtminstone om man skall lyssna på Cicero och statistik.

Relaterade artiklar:

Kryptovärlden – tummelplats för bedrägerier Dagens PS