Efter senaste börsrallyt har aktiemarknaden delats in i två läger. Dels de som tror att botten är passerad och att riktningen är uppåt på börsen. Dels de bedömare som anser att det var ett falskt rally och att investerarna ska förvänta sig nya nedgångar.

ANNONS

Räntetoppen inte nådd

Banken Nordea hör till den senare kategorin. Den svensk/finska bankjätten baserar bland annat sin analys på det faktum att toppen på räntehöjningarna ännu inte är till ända i USA.

Börsens värdering (P/E-talet) har historiskt följt räntan på den 10-åriga statsobligationen.

25 procent nedsida

Nordea tror inte att marknaden sett slutet på uppgången i räntan för tioåringen (se bilden nedan). Då skall P/E-talet på USA-börserna falla ytterligare.

Får Nordea rätt i sina antaganden om räntan och korrelationen med P/E-talet är det 25 procent kvar innan botten på börsen är nådd.

Källa: Nordea

Marginalerna för höga

Sedan är Nordea bekymrad över att vinstprognoserna fortfarande är för höga. För de nordiska bolagen på börsen räknar deras analytiker med att rörelsemarginalen nästa år blir närmare 16 procent.

Det är visserligen en nedgång från 21 procent i år (se diagram nedan).

Källa: Nordea

2023 är lågkonjunktur och därmed låga marginaler

Men det är betydligt över snittet på 11 procent sedan 2011. Och då har det varit högkonjunktur nästan hela tiden.

ANNONS
ANNONS

Nu stundar en rejäl lågkonjunktur och då borde marginalerna rimligtvis komma in under snittet.

Relaterade artiklar:

Årets börs en guldgruva för vissa investerare. Dagens PS