Det är lätt att tro att 2022 är ett förlorat år för aktieinvesterare. Så kan det vara om man valt fel aktier och köpt och sålt vid fel tillfällen.

ANNONS

Men årets volatilitet har faktiskt varit en riktig guldgruva. För vissa aktieinvesterare.

Hög volatilitet

Börsen har nämligen varit ovanligt ryckig i år med tre kraftiga uppgångar över 10 procent. Samt ett antal mindre korrektioner. På botten har volatilitet-index (vix) varit högt.

På toppen av dessa små minirallyn har däremot vix varit låg.

Köp på botten, sälj på toppen

Om man som investerare varit disciplinerad och köpt när vix varit hög och sålt när den lugnat ner sig så har utfallet blivit mycket bra.

I grafen nedan har analysfirman Compound räknat på just det fiktiva utfallet av att köpa vix när den är över 30 och sälja när vix understigit 20.

Källa: Compound

Mindre aktieinvesterare köper fel

I grafen finns även en röd kurva som visar utfallet för den omvända strategin. Det vill säga sälja när volatiliteten är hög och köpa när den lugnat ned sig.

Det är egentligen så man vill göra som investerare och det är tyvärr här de flesta mindre aktieinvesterarna är. Men det blir som synes helt fel.

Gå emot ryggmärgsreflexen

Därför är det viktigt att ha en modell och inte bli emotionell sina placeringsbeslut. Framgångsrika aktieinvesterare går emot ryggmärgsreflexen.

ANNONS
ANNONS

En bra affär känns ofta fel i affärsögonblicket. Och vice versa. Och det är lättare sagt än gjort.

Relaterade artiklar:

Bäst investeringsstrategi just nu enligt Goldman Sachs. Dagens PS