Den bästa kompassen för börsen de senaste åren har varit att följa centralbankernas stimulanser.  Såväl den amerikanska (FED) som den europeiska (ECB) och japanska (BoJ), och även på slutet svenska Riksbanken, har pumpat in nytryckta pengar på den finansiella marknaden.

ANNONS

Det har gynnat alla tillgångsslag. Men kanske mest aktiemarknaden.

Inflationen måste stävjas

Med undantag för BoJ har samtliga centralbanker nu annonserat åtstramningar. Inflationen måste stävjas.

Takten i åtstramningen har inte kommunicerats men centralbankernas samarbetsorgan BIS (Bank for International Settlement) har ändå gjort en prognos i sin färska årsrapport Annual Economic Report 2022 of the BIS.

Krympa balansräkningarna

BIS har räknat på hur lång tid det tar för de största centralbankerna att reducera sina balansräkningar till nivån som gällde 2015. Inte i absoluta tal utan i förhållande till BNP.

Och då bör centralbankernas balansräkningar komma tillbaka till cirka 75 procent av BNP för Japan och omkring 20 procent för de övriga. (Notera de olika skalorna i diagrammet nedan för BoJ respektive de övriga tre centralbankerna)

Källa BIS

Risk för åtta års ökenvandring för börsen

Om nedmonteringen av de stora centralbankernas balansräkningar ska ske under ordnade former bedömer BIS att det kommer att ta fram till 2030 innan man är tillbaka till startpunkten 2015.

Det är åtta hela år och säger något om hur stor stimulanserna varit.

ANNONS
ANNONS

Rimligtvis kommer priserna på tillgångar att påverkas negativt av åtstramningen. Och den kan bli uthållig.

Om BIS får rätt i sitt scenario kan börsen mycket väl stå inför åtta år av ökenvandring.

Relaterade artiklar:

Börsens bästa halvår på 90 år. Dagens PS