Dagens ledarkoll handlar om frågan som försvann i valrörelsen, om att borgerligheten är roten till allt det onda, om situationen i Göteborg och att allt inte är kaos…

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt. 

Frågan som försvann i valrörelsen

DI skriver om skatterna, en fråga som inte alls tycks ha berört väljarna i valrörelsen: ”Medianlönen i Sverige är 33.700 kronor per månad. För dem är skatten runt 30 procent. Den som tjänar 39.000 är skattemässig höginkomsttagare, däröver börjar man betala statlig skatt, som mest 60 procent. Pragmatikern Göran Persson sänkte inkomstskatten och tog bort arvs- och gåvoskatten när han var statsminister 1996-2006. När man regerar måste man ta hänsyn till vad som är politiskt möjligt. Men hans uppfattning i dag är intressant därför att den speglar partiets grundsyn. Det enda som talar emot skattehöjningar för S är att väljarna inte tål hur mycket som helst. 1989, innan den stora skattereformen, ansåg 65 procent att skattesystemet var dåligt.”

ETC: Sverige har inte råd med de borgerliga

Man vet alltid var man har ETC: ”Klimatet har inte råd med borgarnas politik. Löntagarna har inte råd med borgarnas otrygghetspolitik. Hyresgästerna har inte råd med höja hyran-politiken. Jämställdheten har inte råd med låt gå-politiken. Invandrare har inte råd med symbolpolitiken och ’hårda tag’. Sjuka har inte råd med sjukersättningspolitiken och varje människa som är beroende av att resa, få någonstans att bo och att utbilda sig har inte råd med borgarnas elitpolitik som ger till de få och tar från de många.”

ANNONS
ANNONS

Unikt och nytt i Göteborg

Det är ett helt nytt och unikt politiskt läge i Göteborg efter valet. GP skriver om det historiska skeendet: ”Alliansen och Demokraterna har mycket gemensamt när det kommer till trygghetsskapande åtgärder. Likaså överlappar synen på de kommunala bolagens antal och funktion. Bland annat. Olikheter finns, men det går att överbrygga.”

Allt är inte kaos

Expressen försöker rikta blicken bortom det rådande kaoset: ”Allt är inte suddigt i politiken bara för att regeringsbildningen drar ut på tiden. Vissa saker kan man klart utläsa – som att tyngdpunkten i politiken har förskjutits högerut. Det kan tyckas paradoxalt med tanke på att de rödgröna, enligt det preliminära valresultatet, har fått mandatövervikt. Man kan säga att de vann slaget, men förlorade kriget. En avgörande förändring jämfört med förra mandatperioden stavas DÖ, decemberöverenskommelsen. Denna paniklösning, ämnad att neutralisera SD, ledde vid juletid 2014 till att alliansen avstod alla anspråk på regerings- och budgetmakt. Det skedde dock på villkor att regeringen Löfven bjöd in Vänsterpartiet i budgetsamarbetet. ”

Dagen snackis:

Fortfarande valet. Det talades och skrevs om en politiks jordbävning, en omstörtande förändring i väljarkåren. Men detta är Sverige. Här rullar allt på som det alltid gjort.