Dagens PS

Kompetensbrist inom tech: Fem utmaningar för politik och näringsliv

Kompetensbrist inom tech
Daniel Eisenberg, Sverigechef för HR-plattformen Deel, skriver att om vi fortsätta vara konkurrenskraftiga som företag, arbetskraft och nation på en global spelplan måste politik och näringsliv samarbeta brett för att möta utmaningarna. Till vänster bild på Daniel Eisenberg, till höger foto: Pexels.
PS Debatt
PS Debatt
Uppdaterad: 19 feb. 2024Publicerad: 19 feb. 2024

Sverige brottas med en långtgående kompetensbrist inom flera branscher. Som ett svar på detta växer globala anställningar av distansarbetare. Sammantaget skapar detta nya utmaningar som bara kan lösas med bred samverkan hos politik och näringsliv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Kompetensbristen hos svenska företag har diskuterats flera år. Enligt branschorganisationen TechSveriges senaste rapport Kompetensbehoven inom tech behöver Sverige 18 000 nya specialister per år. Problemet med brist på rätt kompetens gäller inte bara inom IT-sektorn, även om det är där behoven ofta lyfts fram i debatten.

Globala anställningar svar på kompetensbrist

Samtidigt visar våra egna siffror i Deel:s State of Global Hiring Report att globala anställningar av distansarbetare ökar kraftigt i Sverige, med 28,5 procent. Detta speglar utvecklingen i resten av Norden och globalt.

Det här är ingen slump. Globala anställningar är ett svar på kompetensbristen. De allra flesta som anställs globalt jobbar också inom IT, även om andra typer av roller visar en snabb tillväxt. Allt pekar på att detta nya sätt att jobba över landsgränser kommer fortsätta växa som ett viktigt komplement till traditionella anställningar.

Sammantaget förändrar detta den svenska arbetsmarknaden på långtgående sätt. Ska vi fortsätta vara konkurrenskraftiga som företag, arbetskraft och nation på en global spelplan måste politik och näringsliv samarbeta brett för att möta utmaningarna.

Utmaningarna handlar framför allt om fem olika områden:

1. Höj kompetensen hos yrkesverksamma

Den befintliga arbetskraften utgör en outnyttjad potential. I takt med att kompetensbehoven förändras allt snabbare behöver redan yrkesverksamma kunna höja sin kompetens snabbt. Här kan högskola och näringsliv behöva fördjupa sitt samarbete, för att kunna ta fram kortare utbildningar som är anpassade efter behovet av snabb omställningsförmåga hos arbetskraften.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Avgörande för att motverka kompetensbrist i Sverige

2. Öka andelen kvinnor som utbildar sig inom STEM

Fler kvinnor behöver utbilda sig inom det som på engelska kallas STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics. Det underlättar en breddad rekrytering till branscher och yrken med stort behov av kompetens. Att lyfta goda exempel, studievägledning och branschöverskridande initiativ kan alla bidra till att öka andelen kvinnor som vidareutbildar sig inom STEM.

3. Attrahera utländsk kompetens

Sverige behöver vara attraktivt för utländsk kompetens. De bidrar ofta med både spetskompetens och nya perspektiv, och utgör ofta en viktig del i företagens talangstrategier. I det här sammanhanget spelar politiken en avgörande roll för att skapa rätt förutsättningar och kunna förmedla en positiv bild av Sverige.

4. Öka förmågan att anställa och leda globala distansteam

Med en ökad andel anställda via distans – från världens alla hörn – ökar kraven på företagens förmåga att anställa och leda globala team. Även om fenomenet är relativt nytt och ökade på allvar i och med pandemin, finns redan mycket forskning och många goda exempel på vad som krävs av företag för att lyckas med globala anställningar. I det här sammanhanget kan ofta nyare företag – så kallade remote first-företag – visa vägen för mer traditionella industriföretag.

Behöver öka konkurrenskraft

ANNONS

5. Skapa ett tydligt ramverk för globala anställningar

Globala anställningar löser många problem genom att kunna anställa rätt personal, men ställer samtidigt helt nya krav på beslutsfattare inom både politiken och näringslivet. Det handlar om saker som skattefrågor, kollektivavtal och den legala statusen för globala distansarbetare där ett tydligt ramverk behövs för att skapa förutsägbarhet, trygghet och rättvisa villkor.

Globala anställningar är ett viktigt och växande komplement till traditionella anställningar. Men för att på lång sikt behålla och öka Sveriges konkurrenskraft behöver vi även ta tag i kompetensbristen genom bred samverkan hos politik och näringsliv.

Daniel Eisenberg

Sverigechef för HR-plattformen Deel

Läs mer: Kompetensbrist – Sveriges digitala utveckling halkar efter

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PS Debatt
PS Debatt

Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

PS Debatt
PS Debatt

Detta är ett debattinlägg på Dagens PS. Åsikterna och innehåll som uttrycks är skribentens egna och avspeglar inte Dagens PS uppfattning.

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS