Staten kommer inte sälja Telia. Regeringen går därmed emot riksdagens majoritet och hänvisar till landets säkerhet.

Staten behåller sina 39,5 procent i bolaget. Regeringen backar upp sitt beslut mot Försvarsmaktens utredning om Telia från i fjol, som även den säger att statens ägande inte bör minskas.

Säkerheten först

”Det är helt av säkerhetspolitiska skäl och regeringen gör ingen annan bedömning”, säger näringsminister Ibrahim Baylan till Di. 

När det gäller möjligheten till en styckning av företaget hänvisar Ibrahim Baylan till sekretessen i Försvarsmaktens rapport.

Eventuell uppdelning

Det är fortfarande ovisst om regeringen har utrett en eventuell uppdelning av bolaget.

”Telia är ju ett börsnoterat företag. Det är inte ett verk eller ett helt statligt ägt företag som vi styr över hur som helst. Vi har utifrån tillkännagivandet bett Försvarsmakten göra ett antal analyser, det har de gjort”, säger Ibrahim Baylan och slår fast:

Vår bedömning är att frågan är färdigberedd i regeringskansliet.”

Läs mer: Teliaktien släpar efter – sedan ny vd tillträdde

ANNONS
ANNONS