Svensk industri fortsätter sakta ner och Swedbank talar om en industrikonjunktur som ”befinner sig i en lugnare tillväxtfas”.

ANNONS

Det är fortfarande så att indexet PMI-total står högre än det historiska snittet, men det sjönk i mars till 57,3 jämfört med nedreviderade 58,0 i februari, enligt Swedbank.

Inköpschefsindex (PMI – purchasing managers index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn.

Banken konstaterar att osäkerheten i den globala konjunkturen ökat med kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland i spåren av det.

Hotet om nya utbudsstörningar för svensk industri är en av följderna i den geopolitiska oron.

Rå- och insatsvarupriserna ökade

Enligt Jörgen Kennemar, ansvarig på Swedbank för analysen av inköpschefsindex, bidrog det sannolikt till de lägre produktionsplanerna i mars.

Tre av fem delindex drog ned PMI-total med sammantaget 1,8 indexenheter med störst negativt bidrag från orderingång och sysselsättning. Stigande leveranstider och krympande inköpslager bidrog positivt till PMI-total med 1,1 indexenheter.

Tillverkningsföretagens produktionsplaner har blivit mindre expansiva. I mars föll index för produktionsplanerna till 61,1 från 71,6 i februari och är den största månatliga nedgången sedan mars 2020 då pandemin slog igenom i svenskt näringsliv.

ANNONS
ANNONS

”Prisökningar från leverantörsledet tilltog i mars och index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 90,1 från 83,3 i februari. Det är den sjunde högsta nivån i indexets historia och visar på ett fortsatt utbrett pristryck i producentledet”, säger Jörgen Kennemar i pressmeddelandet.

Läs även: Rejält tapp för svensk industrikonjunktur [Dagens PS]