Det är framför allt högre energipriser som har lett till att resultatet nu sjunker för Kopparbergs bryggerier. Det kommer att spilla över i ökade priser.

ANNONS

Kopparbergs redovisar ett rörelseresultat på 69,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022, en minskning från 91,4 miljoner samma tid året innan.

Resultatet före skatt uppgick till 65,5 miljoner kronor, jämfört med tidigare 90,7. Samtidigt ökade nettoomsättningen från 546 miljarder till 593.

I rapporten skriver vd:n Peter Bronsman att försäljningen har börjat komma igen efter pandemin, framför allt från pubar och restauranger. Även utomlands hittar man fler kunder

Dyrare produktion för Kopparbergs

”På våra övriga exportmarknader där även turistorter så som Cypern, Spanien (inklusive Kanarieöarna) och Grekland inkluderas har försäljningen börjat återgå som till tiden före covid-19-pandemin. Även länder så som Irland och Australien visar ökningar”, konstaterar vd:n.

Kostnadsökningarna har ändå påverkat bolagets resultat – höga energi- och råvarupriser gör dryckerna dyrare att framställa.

ANNONS
ANNONS

”Då vi räknar med att detta kommer att fortsätta en tid framöver kommer vi succesivt att öka våra priser ut till kund”, Peter Bronsman i rapporten.

Läs också:

Hoppfullt för bryggerier – svenskar väljer öl igen [Dagens PS]