Krisande flygbolaget SAS, som nu tampas med en betungande pilotstrejk, har ansökt om konkursskydd i USA, enligt ett pressmeddelande från flygbolaget.

ANNONS

”SAS AB (”SAS”) meddelar att Bolaget tar nästa steg i den omfattande transformationsplanen SAS FORWARD. För att fortsätta genomförandet av viktiga delar i planen har SAS och vissa av dess dotterbolag lämnat in en frivillig ansökan om att inleda ett chapter 11-förfarande i USA, en rättsprocess för finansiell rekonstruktion som genomförs under tillsyn av amerikansk federal domstol”, skriver flygbolaget.

SAS uppger även ”långt gångna diskussioner” pågår med ett flertal potentiella långivare (se mer om detta längre ner i artikeln).

Den chapter 11-ansökan som föertaget nu ansöker om i USA påverkar enligt flygbolaget inte schemalagda avgångar.

Flygbolaget uppger även att förväntan är att uppfylla sina fortsatta affärsförpliktelser på kort sikt.

Vidare skriver SAS att det fanns 7,8 miljarder kronor i likvida medel den 30 juni, men att den nu utbrutna pilotstrejken slår negativt mot likviditeten och företagets finansiella ställning.

Effekten av det kommer, betonar SAS, bli ”väsentlig om strejken blir långvarig”.

”Den pågående strejken innebär betydande utmaningar för våra möjligheter att lyckas med vår transformation. Styrelsen har dragit slutsatsen att juridiska åtgärder är nödvändiga för att göra framsteg i våra pågående förhandlingar med viktiga intressenter och ytterst för att lyckas göra SAS till ett konkurrenskraftigt och finansiellt starkt bolag. Processen som vi har påbörjat kommer att göra det möjligt för SAS att fortsätta sitt över 75 år långa arv av att vara en integrerad del av skandinavisk infrastruktur och de skandinaviska samhällena. Vi är övertygade om att de åtgärder som vi vidtar kommer att stärka SAS förmåga att tillvarata de stora möjligheter som finns framöver när branschen fortsätter att återhämta sig från pandemin”, säger Carsten Dilling, styrelseordförande i SAS.

SAS berättar alltså också att bolaget är i långt gångna diskussioner med ett flertal potentiella långivare avseende ytterligare så kallad ”debtor-in-possession-finansiering”, eller DIP-finansiering, på uppemot 700 miljoner dollar, motsvarande cirka 7,2 miljarder kronor.

Det rör sig om en typ av bryggfinansiering för verksamheter som genomgår rekonstruktion i en chapter 11-process.

ANNONS
ANNONS

Finansieringen ska stödja verksamheten under domstolsprocessen, enligt SAS.

Chapter 11 (företagsrekonstruktion, konkursskydd) i USA innebär skydd för konkurshotat företag mot fordringsägare under begränsad tid.
Företaget ska under den tiden rekonstrueras eller avvecklas i ordnade former. Benämningen chapter 11 syftar på det kapitel i den amerikanska konkurs­lagen där detta regleras. (”The company went into chapter 11.”) Mot­svarar närmast den svenska lagen om före­tags­rekon­struk­tion.
Läs mer om chapter 11 här.

Läs också: Flyganalytiker: SAS utsikter ”extremt dystra” [Dagens PS]