Dagens PS

Regeringens beslut en väckarklocka för företag

Företag bör se över sitt hälsoarbete
Att se över sitt hälsoarbete kan minska både det mänskliga lidandet och kostnaderna för frånvaron (Foto: Gorm Kallestad/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 05 juli 2024Publicerad: 05 juli 2024

Den 1 juli i år slopades ersättningen för höga sjuklönekostnader, vilket innebär en ny verklighet för Sveriges små och medelstora företag. Ett toppentillfälle att kika över sitt hälsoarbete, menar hälsoekonomen. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den slopade sjuklöneersättningen kan skapa nya, ekonomiska utmaningar för företagen. 

Men som den sedvanliga visdomen förmodar kommer optimisterna se glaset som halvfullt medan pessimisterna ser det som halvtomt. 

En fördel med den slopade ersättningen kan nämligen vara att företagen nu måste lägga större fokus på det förebyggande och hälsofrämjande arbetet – något som kan minska det mänskliga lidandet. 

Ersättningen tas bort

Under 2015 införde regeringen en ersättning för att hjälpa företag med höga sjuklönekostnader – ett initiativ som skulle skydda särskilt nystartade företag mot oförutsedda utgifter. 

Men den automatiserade hanteringen av ersättningen har lett till stora felaktiga utbetalningar. Därför har regeringen nu beslutat att avskaffa denna ersättning.

“Ersättningen utgör endast en marginell del av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader, cirka 5 procent. Bedömningen är att avskaffandet inte bör vara avgörande för ett företags existens”, skriver man i ett pressmeddelande

ANNONS

Senaste nytt

Fokus på hälsa

ANNONS

Trots de ekonomiska utmaningarna som kan uppstå ser Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia, detta som en väckarklocka för företag. Nu har de möjlighet att satsa mer på förebyggande hälsoinsatser.

“Därför är det nu ett bra tillfälle att se över vilka friskfaktorer och hälsofrämjande insatser som man faktiskt har på plats. En stor del av både det mänskliga lidandet och kostnaderna för korttidsfrånvaron går att förebygga – ofta med ganska enkla medel”, säger Wiener i ett pressmeddelande

Pengar att spara

Att investera i medarbetarnas hälsa kan leda till stora besparingar. Genom att exempelvis erbjuda friskvårdsprogram, ergonomiska arbetsplatser och regelbundna hälsokontroller, kan företag minska sjukfrånvaron och därmed sina sjuklönekostnader.

“Då kostnaderna för höga sjuklöner nu blir mer synliga ökar incitamenten att ta itu med de bakomliggande orsakerna till upprepad korttidssjukfrånvaro och flytta fokus från det reaktiva till det preventiva. Endast på så vis kan vi bygga långsiktigt hållbara medarbetare, företag, och ett friskare Sverige”, säger Wiener.

Enligt regeringen kommer den slopade ersättningen dessutom innebära att företagen får minskad administration, då arbetsgivarna inte längre behöver rapportera sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationerna. 

Läs också:

Snedvriden skatt: Dags att avskaffa 3:12 reglerna. Dagens PS

ANNONS

Allt färre startar eget i Sverige. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi och företagande.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS