LKAB:s stora fynd av sällsynta jordartsmetaller kommer kräva ny kompetens och redan nu är konkurrensen om rätt arbetskraft hård.

ANNONS

LKAB gjorde cirka 500 externrekryteringar under 2022, i huvudsak för att ersätta medarbetare som går i pension eller byter jobb, det rapporterar SVT.

Utmaning för HR-direktören

Framöver räknar dock det statliga gruvbolaget med att den totala arbetsstyrkan kommer öka för när LKAB ska börja utvinna de sällsynta jordartsmetaller som hittats kommer helt ny kompetens behövas.

För LKAB är det här helt ny och oprövad verksamhet som ger bolagets HR-direktör utmaningar.

Måste locka folk till Norrbotten

Vi pratar om kemi- och processindustri. Det är ju nya områden för oss. Hur många skulle vi behöva? Vilken kompetens? Var hittar vi den?” säger LKAB:s HR-direktör Maria Reinholdsson till SVT.

Hon säger att de dels måste locka fler i Sverige att flytta upp till Norrbotten men att hon inte vet om det kommer räcka varför de även gör en kampanj på universitet i Europa.

ANNONS
ANNONS

En grupp metalliska grundämnen

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp grundämnen som ofta förkortas REE. De är alla metaller och används till sådant som batterier, katalysatorer, magneter i elektriska motorer och generatorer, men även till keramik och glas.

Maria Reinholdsson tror att satsningen på sällsynta jordartsmetaller kan bli en konkurrensfördel för LKAB, som attraherar studenter.

”Det märkte vi särskilt förra veckan när det pratades mycket om det och jag har även pratat med studenter och allt som har koppling till den här gröna omställningen i Norrbotten är positivt, säger hon till SVT.

Sällsynta jordartsmetaller

Sällsynta jordartsmetaller är en grupp grundämnen, så kallade övergångsmetaller, där lantan (La), cerium (Ce), praseodym (Pr), neodym (Nd), prometium (Pm), samarium (Sm), europium (Eu), gadolinium (Gd), terbium (Tb), dysprosium (Dy), holmium (Ho), erbium (Er), tulium (Tm), ytterbium (Yb) och lutetium (Lm) ingår. I vissa sammanhäng räknas även grundämnena skandium (Sc) och yttrium (Y) som sällsynta jordartsmetaller.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

ANNONS
ANNONS

 

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Kirunametallerna viktiga för långlivade batteriet [Dagens PS]