Det är Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl som konstaterar att Sverige snart går in i en ”mild” högkonjunktur.

ANNONS

Det här uppger Nyhetsbyrån Direkt på Di.se med hänvisning till KI:s pressträff apropå siffrorna i den nya konjunkturprognosen.

Konjunkturinstitutet spår att svensk ekonomi tar rejäl fart under årets tredje kvartal, drivet av de lyfta restriktionerna och den höga vaccineringsgraden hos befolkningen.

En lysande tillväxt är i sikte och 2022 går Sverige in i en ”mild” högkonjunktur, enligt KI:s prognoschef Ylva Hedén Westerdahl, även om det finns ”flaskhalsar” och ”fraktproblem” som ställer till det globalt.

KI: Problemen snart ett minne blott

”Vår bedömning är dock att flaskhalsarna och fraktproblemen kommer att avta under nästa år och inflationen falla tillbaka. Centralbankerna kommer inte att höja räntorna och ränteläget förblir lågt”, enligt Hedén Westerdahl, rapporterar Direkt.

Näringslivet står starkt på bred front, heter det, även om exportorderingången sjunkit något från höga nivåer.

Leveransproblem uppger vara största hindret för ökad industriproduktion.

När det gäller hushållens konsumtion tror KI på ett ordentligt uppsving framöver och även 2022, detta uppges vara påeldat av en expansiv finanspolitik.

ANNONS
ANNONS

Inom näringslivet är anställningsplanerna rekordhöga till följd av den snabba återhämtningen i ekonomin, framgår det vidare.

I början av 2023 väntas arbetslösheten ha backat till 7 procent, men långtidsarbetslösheten är fortsatt ett stort orosmoment, enligt Konjunkturinstitutet, berättar Direkt på Di.se.

Läs även: SEB ser tre hot mot återhämtningen [Dagens PS]