Inflationen, leveransproblemen och centralbankernas exitstrategier är den ekonomiska återhämtningens tre största hot just nu, enligt SEB.

ANNONS

Banken konstaterar att det är ”svåra vägval ur krisen” men att restriktionslättnader ger Europa tillväxtstöd medan expansionen i USA ”ser ut att bromsa in”.

Globalt växer BNP med 5,9 procent i år och 4,4 procent 2022, följt av en tillväxt något över trend 2023, enligt SEB:s Nordic Outlook.

Största riskerna i världsekonomin har i allt högre grad förskjutits från coronaviruset till tre andra hot, enligt SEB som där pekar på frågor kring inflation, utbudsbegränsningar och centralbankernas exitstrategier.

Historisk tillväxttrend i Sverige i sikte

Synen på svensk ekonomi är överlag ljus och där hänvisar SEB till bland annat positiva BNP-överraskningar och andra ekonomiska indikatorer på rekordnivåer.

Enligt banken talar ett fortsatt policystöd ”för att svensk ekonomi är tillbaka på den historiska tillväxttrenden i mitten av 2022”.

Under nästa år och 2023 drar Riksbanken försiktigt ner sina obligationsköp och signalerar framtida höjningar i reporäntebanan, men även under 2023 kommer nollräntan att ligga kvar i Sverige, spår storbanken som konstaterar att inflationen vänt uppåt men att den troligtvis viker nedåt igen.

”Totalbilden är att pandemieffekterna borde klinga av så småningom”, säger SEB:s chefsekonom Jens Magnusson vid en pressträff som refereras av Omni Ekonomi.

Så här ser SEB:s prognoser ut för:

BNP
2021: +4,6%
2022: +3,9%
2023: +2,3%

KPIF
2021: +2,0%
2022: +1,5%
2023: +1,5%

ANNONS
ANNONS

Läs mer i pressmeddelandet från banken.

Läs även: SCB: Så mycket ökar BNP i Sverige [Dagens PS]

Läs mer: Svensk ekonomi tappar – på ”historiskt hög nivå” ändå [Dagens PS]