Svenska exportföretag är mer negativa i dag än vad man var i mars. Däremot förväntar sig färre företag en försämring på fyra veckors sikt. Bolagen är mest positiva kring Asien.

ANNONS

Företagen är mer negativa idag kring försäljning och produktion i april, jämfört med mars. Det är också färre företag som anger att de inte påverkas alls.

”Just nu är vi mitt i krisen och läget är ungefär så dystert som förväntat men när företagen blickar framåt är läget lite mindre mörkt än i marsundersökningen. Det är en försiktig förbättring som förhoppningsvis förstärks när världen successivt öppnar upp. Låt oss hoppas att det värsta är bakom oss, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, i en kommentar.

ANNONS
ANNONS