Tveklöst kommer Socialdemokraterna att höja skatter – med betoning på kapitalskatter – vid en valseger, slår Di:s ledarskribent fast.

ANNONS

”Magdalena Andersson har återkommande talat om behovet av höjda kapitalskatter”, skriver Tobias Wikström på ledarplats i tidningen och slår fast att skatter på kapital även drabbar vanligt folk.

Socialdemokraterna har, konstaterar han, återkommande sagt att skatter är nödvändiga men att bara välbeställda ska betala.

Omvänt ska andra inte behöva oroa sig över det, har det hetat, skriver Wikström och förklarar att partiet i sammanhanget lovat att inte återinföra fastighetsskatten.

”Men budskapen är oförenliga”, menar han.

För fem år sedan stoppades skärpta regler av 3:12, men i maj i år tillsatte regeringen en utredning där det ingår en höjd skatt.

Magdalena Andersson har pratat om att just denna skatt behöver höjas under SVT:s utfrågning, klargör Wikström och berättar att det även utreds om återinrättandet av ett förmögenhetsregister i Sverige som tidigare skrotats av alliansregeringen i samband med att förmögenhetsskatten förpassades till papperskorgen.

Regeringen tillsatte även utredning om en ny exitskatt, det vill säga en skatt på vinst för företagare som flyttar ut från Sverige.

Den skatten fick emellertid svidande kritik och sågades av 87 remissinstanser, endast fyra gav förslaget sitt gillande, framgår det.

ANNONS
ANNONS

Tobias Wikström anser att hotet om höjda skatter är reellt och att Centerpartiet, Socialdemokraternas stödparti, knappast kan förhindra det då C-ledaren Annie Lööf anses sakna kraften att kämpa emot.

Di:s ledarskribent påpekar att S även är det enda riksdagsparti som inte gett besked om skatterna i tidningens skatteenkät.

Till saken hör, framhåller Tobias Wikström, att S ska samarbeta med skattehöjarpartier som V och MP vid en valseger.