ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Bankchock: Slaktar kontor och 1 000 tvingas gå

Uppdaterad: 16 sep. 2020Publicerad: 16 sep. 2020
Handelsbanken, där Carina Åkerström är vd och koncernchef, nästan halverar antalet kontor. Cirka 1 000 anställda berörs av åtgärden. (Foto: TT)
Handelsbanken, där Carina Åkerström är vd och koncernchef, nästan halverar antalet kontor. Cirka 1 000 anställda berörs av åtgärden. (Foto: TT)

Storbanken Handelsbanken ska dra ned på antalet kontor från dagens 380 till cirka 200 vid slutet av 2021. Det kommer beröra cirka 1 000 personer i Sverige de närmsta två åren, utöver de insatser som aviserades hösten 2019.

ANNONS
ANNONS

Det skriver banken i ett pressmeddelande.

Handelsbanken kommer att reservera en kostnad på 1,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet för åtgärderna.

Samtidigt ska banken satsa totalt en miljard kronor på it-investeringar de kommande två åren för att “nå en ny nivå i sitt digitala kunderbjudande”.

Så motiverar Handelsbanken nedskärningarna

Åtgärderna ska bidra till att koncernens samlade kostnadsnivå vid utgången av 2022 ska uppgå till cirka 20 miljarder kronor, baserat på 2020 års valutakurser, före eventuella avsättningar till Oktogonen. De kostnadsminskningar som krävs för att nå dit beräknas innebära att koncernens intäkter minskar med cirka en miljard kronor.

Vidare framgår att styrelsen i Handelsbanken beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma i år för att besluta om utdelning, med hänsyn till den fortsatta osäkerheten som råder till följd av pandemin.

“Styrelsen avser i sedvanlig ordning att lämna sitt förslag till utdelning i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020”, skriver Handelsbanken.

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här
ANNONS
ANNONS