Dagens PS

Giftlarm i Europa men Sverige klarar sig hyfsat

Europa
98 procent av Europas invånare andas in farliga gifter men i Sverige ligger utsläppen av de luftburna, skadliga små partiklarna "bara" dubbelt så högt som WHO:s riktvärden, vilket är bra jämfört med andra europeiska länder. (Foto: TT / Pixabay / montage)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 22 sep. 2023Publicerad: 20 sep. 2023

Europas skadliga luft orsakar 400 000 dödsfall om året och 98 procent av invånarna på kontinenten andas in gifterna – Sverige är relativt förskonat.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är brittiska The Guardian som gjort undersökningen som visar att nästan alla européer, med undantag för endast 2 procent, exponeras för förorenad luft som kopplas till 400 000 dödsfall per år.

En ny studie, som refereras i artikeln, relaterar luftföroreningarna till en miljon dödfödda per år.

Ytterligare en annan studie, som nämns, pekar på att unga människor bosatta i städer bär på “miljarder giftiga luftföroreningspartiklar i sina hjärtan”.

Professor: Allvarlig folkhälsokris

Roel Vermeulen, professor i miljöepidemiologi vid Utrecht Universit”, som lett forskargruppen som sammanställt de skrämmande uppgifterna, är chockad:

“Detta är en allvarlig folkhälsokris”, säger han.

Satellitbilder och mätningar visar koncentrationen av smutsig luft i Europa och värst drabbat är Nordmakedonien.

I huvudstaden Skopje utsätts invånarna för nästan sex gånger högre värden än WHO:s riktlinjer.

Så ser det ut i fyra områden i landet och två tredjedelar av makedonierna uppges bo i områden med fyra gånger högre vvärden än WHO:s ribba.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Östeuropa mer exponerat för farliga luften

Det handlar om små och luftburna partikelföroreningar, så kallade PM2.5, och som inte syns för blotta ögat och avslöjandet visar att Östeuropa ligger betydligt sämre till än Västeuropa.

Italien är undantaget i Västeuropa. Där andas stora delar av befolkningen också in skitig luft som ligger långt högre än riktvärdena.

Den farliga luften kommer främst från förbränning av fossila bränslen och enligt The Guardian kan de förorenade partiklarna passera genom lungorna och in i blodomloppet och därigenom påverka alla kroppens organ.

Sverige har “bara” dubbelt så höga värden

Läkar- och vetenskapen ser kopplingar till “ett stort antal hälsoproblem från hjärt- och lungsjukdomar till cancer och diabetes, depression och psykisk sjukdom till kognitiv försämring och låg födelsevikt”, framgår det i artikeln.

I Sverige ligger riktvärdena “bara” dubbelt så högt som WHO:s rekommendationer och i Skottland är värdena till och med lägre än så.

Läs mer: Miljoner människor bor i gruvliga föroreningar Dagens PS

Läs även: Luftföroreningar ökar risken för ångest och depression Dagens PS

ANNONS
ANNONS
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS