Svea Solar, den största installatören av solceller i Sverige, riskerar att förbjudas installera solceller på grund av flera allvarliga tillbud.

ANNONS

Elsäkerhetsverket har fått in flera anmälningar om allvarliga tillbud hos Svea Solar och ifrågasätter om bolaget följer sitt egenkontrollprogram, det rapporterar Realtid.

Riskerar installationsförbud

Flera olyckor där bolagets anställda fått ström genom kroppen i samband med installationsarbete har inträffat och tidigare har Arbetsmiljöverket haft åsikter om bolagets arbete med fallrisker.

Elsäkerhetsverket tycker att tillbuden är så allvarliga att Svea Solar nu riskerar att förbjudas installera solceller om bolaget inte snarast inför förbättringar, det skriver Realtid.

Elsäkerhetsverket ifrågasätter inte Svea Solars egenkontrollprogram, utan om det verkligen följs på det sätt som bolaget uppger.

Tar synpunkterna på allvar

Senast den 31 maj ska Svea Solar svara på Elsäkerhetsverkets frågor om rutiner, regelefterlevnad och stöd för installatörer.

Johannes Boson ansvarar för Svea Solars svenska verksamhet, han säger till Realtid att bolaget tar synpunkterna från Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket på största allvar.

Han påtalar att Svea Solar från 2019 och framåt har gjort cirka 20 000 installationer, och att det procentuellt sett är en liten del som har gått fel, det skriver Realtid.

ANNONS
ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Europas snabbast växande bolag – flera svenska ägare [Dagens PS]