Människor som bor i områden med mycket luftföroreningar har högre risk att drabbas av ångest och depression än de som lever i områden med ren luft.

ANNONS

I en ny studie har forskare funnit att människor som under en lång tid utsatts för höga nivåer av luftföroreningar, som partikelföroreningar, kvävedioxid och kväveoxider, har högre risk att drabbas av ångest och depression, det rapporterar CNN.

Flera olika luftföroreningar

Partikelföroreningar består av en blandning av fasta och flytande droppar som finns i luften.

De kan bestå av smuts, damm, sot eller rök och skapas av bilar, oasfalterade vägar, jordbruk, byggarbetsplatser, naturgaseldade kraftverk och skogsbränder.

Kvävedioxidföroreningar förknippas oftast med trafikrelaterade förbränningsbiprodukter. Kväveoxider frigörs också från trafiken, men även från förbränning av kol, naturgas och olja.

Kan fastna i lungorna

PM2.5 är det minsta partikelmaterialet som ingår i den nya studien, det är bara en tjugondel så brett som ett hårstrå och kan passera kroppens vanliga försvar.

ANNONS
ANNONS

I stället för att lämna kroppen med utandningsluften kan dessa små partiklar fastna i lungorna eller hamna i blodomloppet och orsaka irritation, inflammation och leda till andningsproblem.

Exponering för dessa partiklar kan förvärra astma, orsaka stroke, hjärtinfarkt eller cancer, och det har länge förknippats med högre risk för ångest och depression.

Starkare risk hos män

I studien tittade forskarna på 389 185 personers register i den storskaliga medicinska databasen UK Biobank, under studieperioden diagnosticerades 15 835 av dessa personer med ångest och 13 131 fick diagnosen depression.

Forskarna fann att de som bodde i områden med högre föroreningsnivåer löpte högre risk för ångest och depression, även om nivån på föroreningar låg under brittiska normer för luftkvalitet.

Studien visade även att risken för ångest kopplat till PM2,5-föroreningar var starkare hos män än hos kvinnor.

Mer forskning behövs

Studien fastställer inte orsaken till kopplingen mellan luftföroreningar och högre risk för ångest och depression, andra studier har dock funnit att luftföroreningar kan påverka det centrala nervsystemet, skada kroppens celler och orsaka inflammation.

ANNONS
ANNONS

Det behövs mer forskning för att förstå det här sambandet eftersom grunden för ångest och depression inte är helt kartlagd.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Så här överlever du januarideppet [Dagens PS]