AB Volvos resultat når inte riktigt upp till analytikernas förväntan och aktien faller tungt på Stockholmsbörsen.

ANNONS

I börshandeln på torsdagen tappar aktiekursen i AB Volvo 5,08 procent (kockan 12.05) på bolagets resultatrapport för tredje kvartalet.

Rörelseresultat blev 11 869 miljoner kronor mot väntade 12 044 miljoner kronor i snitt enligt Infronts sammanställning, skriver Di.se.

Nettoomsättningen blev 114 917 miljoner kronor, en bra bit över väntade 106 869 kronor.

Även företagets orderingång kommer in starkare än proffsen räknat med.

Däremot minskar rörelsemarginalen.

ANNONS
ANNONS

AB Volvos vd Martin Lundstedt flaggar för fortsatta störningar i den globala leveranskedjan, stopp och extra kostnader, dock utgår lastbilsjätten från att 2023 kommer att bli ett starkt år.

Volvos delårsrapport i korthet:

• Under Q3 2022 ökade nettoomsättningen med 35 procent till 114,9 (85,3) miljarder kronor. Justerat för valutarörelser var ökningen 21 procent.

• Både justerat och rapporterat rörelseresultat2 uppgick till 11 869 MSEK (9 403), motsvarande en rörelsemarginal på 10,3 procent (11,0).

• Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet positivt med 2 417 MSEK.

• Resultatet per aktie uppgick till 4:24 kronor (3:47).

• Det operativa kassaflödet i Industrirörelsen uppgick till 14 611 MSEK (-5 735).

ANNONS
ANNONS

• Avkastning på sysselsatt kapital i Industriell Verksamhet uppgick till 27,4 procent (25,6).

• Serieproduktion av tunga ellastbilar på 44 ton startade.

”Under Q3 2022 fortsatte Volvokoncernens starka tillväxt. Vi ökade vår nettoomsättning med 35% till 114,9 miljarder kronor med en god utveckling både inom försäljning av fordon och inom serviceverksamheten”, säger vd Martin Lundstedt i en rapportkommentar.

Läs även: AB Volvo skräller trots tuff period [Dagens PS]