Lastbilsjätten AB Volvo kommer in med ett resultat som är bättre än väntat från ett tufft andra kvartal. Vd kommenterar siffrorna.

ANNONS

”Även under detta kvartal har vi haft extra kostnader relaterade till störningar i leveranskedjan samt högre materialkostnader och har fortsatt att arbeta proaktivt och framgångsrikt med prishantering för att mildra dessa effekter”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo, i en kommentar.

Volvos vinst före skatt blev 13,9 miljarder kronor i andra kvartalet.

Det kan jämföras med vinsten på 11,3 miljarder kronor under samma period i fjol.

Här är AB Volvos delårsrapport i korthet:

• Under Q2 2022 ökade nettoomsättningen med 31 procent till 118,9 miljarder kronor (90,6). Justerat för valutakursförändringar var ökningen 20 procent.

• Det justerade rörelseresultatet uppgick till 13 745 miljoner kronor (9 730 miljoner kronor), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 11,6 procent (10,7).

• Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 13 745 miljoner kronor (11 384 miljoner kronor).

• Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 2 769 miljoner kronor.

• Resultatet per aktie uppgick till 5,14 kronor (4,38).

ANNONS
ANNONS

• Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 7 199 miljoner kronor (5 932 miljoner kronor).

• Avkastningen på sysselsatt kapital i Industriverksamheten var 26,8 procent (23,4).

Läs även: Christer Gardells aktietips: ”Volvo är billigt” [Dagens PS]