Tunge ekonomiprofessorn skriver i DN-ledare att den svenska valutan är mogen att byta ut mot EU:s gemensam valuta euro. Han får delvis stöd av SEB:s chefsstrateg på Di debatt som tycker att det är ”hög tid” att utreda frågan.

ANNONS

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN förordade redan 2003 ett byte av den svenska växelkursen mot euro.

Han röstade då ja till det i folkomröstningen.

”När jag 1999 avrådde från att ansluta till en gemensam europeisk valuta var det för att svensk ekonomi inte var redo. Det är den nu”, skriver Calmfors på ledarplats i tidningen.

Calmfors: Här är fördelarna med att byta till euro

Han ser flera fördelar med att skrota kronan till förmån för euron och pekar bland annat på att det skulle motverka ”landspecifika makroekonomiska störningar som leder till en annan konjunkturutveckling än i övriga Europa”.

Han lyfter även fram säkra effektivitetsvinster för handeln och att det underlättar för kapital att röra sig över gränserna.

Sveriges står heller inte oberörd av påverkan av euroområdets ekonomiska politik. En anslutning till den gemensamma valutan skulle också inflytande på flera område, enligt ekonomiprofessorn.

ANNONS
ANNONS

Lyfter även fram ett påtaglig risk

Det skulle även öppna för ett svenskt deltagande i EU:s bankunion, som i och för sig inte är riskfritt, framhåller han.

Det kan exempelvis innebära att Sverige tvingas vara med och betala för finanskriser i andra EU-länder.

Hans slutsats i DN är att fördelarna ändå överväger nackdelarna, men samtidigt tycker han att det finns viktiga frågor att hantera just nu för Sverige än ett medlemskap i EU:s valutaunion, däribland fortsatt stöd till det av Ryssland krigshärjade Ukraina och att förstärka det militära och civila försvaret.

SEB:s chefsstrateg: Kronan har varit svag sedan fasta växelkursen övergavs 1992

SEB:s chefsstrateg Carl Hammer, som också dryftar ett kronbyte mot euron, skriver från sin horisont på Dagens Industris debattsida, att han är övertygad om det är rätt att överge kronan.

Hammer tycker dock att frågan tål att utredas.

ANNONS
ANNONS

Det är hög tid för det, anser SEB:s chefsstrateg på Di debatt.

”Sverige beslöt 1992 att överge den fasta växelkursen och sedan dess har kronans utveckling varit svag”, skriver Hammer bland annat.

Missa inte: Rallarsvingen mot Erik Thedéen – duckar [Dagens PS]

Läs mer: SEB-topp: Svag krona Riksbankens fel [Dagens PS]