Dagens PS

Skanska rasar på rapport – vd passar på adekvat fråga

Skanska
Skanskas vd Anders Danielsson. (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 04 maj 2023Publicerad: 04 maj 2023

Byggbolaget Skanska faller som en sten på börsen och på en fråga från Di om vd:n tänker köpa aktier nu blir svaret “inga kommentarer”.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

För tre månader gav byggbolaget Skanskas vd och koncernchef Anders Danielsson uttryck för en positiv framtidssyn, trots den förestående byggkrisen, och till Di säger han att han alltjämt är positiv till att “byggverksamheten fortsätter leverera”.

På frågan om han är så positiv att han tänker köpa aktier nu, svarar emellertid Anders Danielsson med ett skratt:

“Det har jag inga kommentarer på”.

I bolagets resultatrapport för årets första kvartalet är rörelseresultatet hela 58 procent lägre än väntat.

Orderingången minskar men framför allt är segmentet bostadsutveckling svagt, skriver Dagens Industri.

Skanskas vd Anders Danielsson äger enligt uppgift på företagets hemsida 198 382 aktier i bolaget (31 december 2022), som nu faller i värde i takt med kursraset.

Runt klockan 12 på torsdagen hade Skanskas aktie rasat med kännbara 8,68 procent, följ kursutvecklingen i realtid här.

Skanskas delårsrapport för Q1 punkt för punkt:

ANNONS

• Intäkterna för kvartalet uppgick till 34,9 (37,8) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 13 procent.

• Rörelseresultatet i Skanska uppgick till 0,4 (1,9) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 81 procent. Rörelseresultatet inom Bostadsutveckling påverkades av låga försäljningsvolymer och ett negativt resultat om -331 Mkr i BoKlok relaterat till den svaga marknaden och omställningsåtgärder. Inom Kommersiell fastighetsutveckling bokfördes inga väsentliga transaktioner under första kvartalet.

• Resultat per aktie uppgick till 1,04 kr (3,62).

• Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -2,3 (-2,8) miljarder kronor enligt IFRS.

• Justerad räntebärande nettofordran(+)/nettoskuld(-) uppgick till 9,5 (31 december 2022; 12,1) miljarder kronor.

• Orderingången i byggverksamheten uppgick till 25,8 (30,0) miljarder kronor. Justerat för valutaeffekter minskade orderingången kvartal över kvartal med 18 procent. Rullande 12 månaders book-to-build-förhållande uppgick till 99 procent (109).

ANNONS

Senaste nytt

• Rörelseresultatet i byggverksamheten uppgick till 1,0 (0,8) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 2,8 procent (2,3).

• Rörelseresultatet i projektutveckling uppgick till -0,5 (1,3) miljarder kronor.

ANNONS

• Avkastning på sysselsatt kapital i projektutveckling uppgick till 4,5 procent (10,8).

• Avkastning på eget kapital uppgick till 13,0 procent (18,4).

Läs även: Skanskas nya kontrakt för halv miljard – i Norge

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS