Efter priskollapsen på virke faller sågverkens lönsamhet snabbt, konstaterar Danske Bank som råder skogsägarna att snabbt sälja virket.

ANNONS

Rekordvinster har förbytts i dramatiska lönsamhetstapp för sågverken.

Förändringen från rekordvinster till break-even har för vissa sågverk skett på bara några månader.

Bakgrunden är priser i fritt fall på trävaror, samtidigt som kostnaderna höjts för ved och el.

Tvekar att sälja av skog

Svenska skogsägare tvekar dock att avverka och sälja sin skog trots fortsatta rekordpriser på timmer, massaved och energived, konstaterar Danske Bank i sin senaste kvartalsanalys ”Skog och ekonomi” där banken uppmanar skogsägarna att sälja virket.

”Det kan finnas flera skäl till att skogsägarna tvekar. Deras kassor kan vara fyllda, barkborreskogen kanske redan är avverkad eller så kan den svenska jantelagen ha spelat in och det finns en besvikelse över att man inte fått tillräcklig del av industrins rekordvinster. Vårt råd på banken är att passa på att sälja sitt virke redan innan årsskiftet”, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank och författare till rapporten.

Sjunker i nästan hela Sverige

Årets anmälningar för slutavverkning har sjunkit med 17 procent i landet jämfört med 2021.

Den anmälda arealen har sjunkit i alla regioner – men i Götaland och norra Norrland har sänkningarna varit störst, framgår det i ett pressmeddelande.

Danske Bank analyserar också de höga energipriserna genom att se vilka energislag som kan ge Sverige och Europa en stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning.

Ger EU kritik: ”Känns tondövt”

EU-parlamentet driver på för att förbjuda användningen av ”primära skogsbränslen”, det vill säga skogsenergi från grenar och klena stammar.

ANNONS
ANNONS

Det ställer sig Johan Freij tveksam till.

”Det känns tondövt att förbjuda användningen av förnyelsebar energi samtidigt som hela Europa skriker efter reglerbar, lokalproducerad och grön energi. Sverige är det land som drabbas mest av förslaget och skulle det gå igenom så innebär det enligt Svebios beräkningar att upp till 20 TWh tillförd energi behöver ersättas fram till 2030”, menar han.

Läs mer: Nu faller priset på trä med nästan hälften [Dagens PS]