Fastighetsbolaget Oscar Properties rörelseresultat minskar med nästan 17 procent i andra kvartalet, däremot ökar omsättningen.

ANNONS

Jämfört med samma tid i fjol ökar företagets omsättning med 56 procent till 107,6 miljoner kronor.

Under andra kvartalet 2021 landade omsättningen i fastighetsbolaget på 68,9 miljoner kronor.

Rörelseresultatet under den nu aktuella rapportperioden för Oscar Properties blev 62,2 miljoner kronor.

Det kan jämföras med ett rörelseresultat på 72,7 miljoner kronor i Q2 i fjol.

”Det andra kvartalet har präglats av en utmanande omvärld med flera makroekonomiska förändringar såsom högre räntor och oro på de finansiella marknaderna”, kommenterar bolagets vd Oscar Engelbert delårsrapporten i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Vi kommer även fortsätta arbeta med att renodla vår portfölj och avyttra fastigheter som inte hör till våra kärnsegment för att kunna amortera vår skuld”, skriver han vidare.

Här är Oscar Properties kvartalsrapport i korthet:

• Nettoomsättningen uppgick till 107,6 mkr (68,9).

• Driftnettot uppgick till 69,1 mkr (22,9).

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 86,3 mkr (96,9).

• Rörelseresultatet uppgick till 62,2 mkr (72,7)

• Periodens resultat uppgick till -9,8 mkr (60,1).

ANNONS
ANNONS

• Resultat per stamaktie uppgick till -0,07 kronor (1,50).

Läs även: Oscar Properties köper fastigheter för över en miljard [Dagens PS]

Läs mer: Castellum ny ägare i Oscar Properties [Dagens PS]