Oscar Properties köper industri- och logistikfastigheter i flera svenska städer för mer än en miljard kronor. 

ANNONS

Fastighetsbolaget Oscar Properties meddelar i dag att de har tecknat avtal om förvärv för totalt 1 050 miljoner kronor. I förvärvet ingår fem industri- och logistikfastigheter i Falun, Hudiksvall, Kumla, Tranås och Växjö, det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på 161 500 kvadratmeter och förvärvet ska enligt plan finansieras genom skuldfinansiering och eget kapital. Oscar Properties har fått skuldinansiering för förvärvet med en årlig ränta på 3,5 procent.

Ökar bolagets intjäningsförmåga

”Portföljen har en stark hyresgäststruktur med stabila hyresgäster som suttit länge i fastigheterna. Hyrorna är kopplade till inflationen vilket är en trygghet i det inflationsläge vi befinner oss i idag. Vi har säkrat finansiering till en årlig ränta om 3,5 procent vilket är en styrka i denna marknad. På sikt sänker vi vår snittränta i portföljen. Förvärvet förväntas öka vår totala årliga intjäningsförmåga till 157,6 miljoner kronor.” säger Oscar Properties vd och grundare Oscar Engelbert i pressmeddelandet.

Fastigheternas totala driftsnetto uppgår årligen till ungefär 64 miljoner kronor och fastigheterna beräknas ge Oscar Properties en ökad årlig intjäningsförmåga på 35 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Castellum ny ägare i Oscar Properties [Dagens PS]