OECD: Tuffa tider väntar för Sveriges ekonomi

Uppdaterad: 07 juni 2023Publicerad: 07 juni 2023
Sveriges ekonomi
Nationaldagen firades med pompa och ståt den 6 juni – men för den svenska ekonomin är läget pressat (Foto: Pontus Lundahl/TT).

En svag krona, försvagad privatkonsumtion, ett minskat byggande – tuffa tider väntar för Sveriges ekonomi.

ANNONS
ANNONS

OECD, industriländernas ekonomiska samarbetsorganisation, listar tecken på att den svenska ekonomin kommer att ha det extra tufft framöver.

BNP förväntas minska

I år väntas Sveriges BNP minska med 0,3 procent och därefter öka med 1,4 procent 2024.

Enligt OECD steg BNP det första kvartalet tack vare export och lager.

ANNONS
ANNONS

Höjd ränta kan bli ännu högre

Riksbanken har höjt styrräntan till den högsta nivån på 15 år.

I juni väntas räntan höjas ytterligare, till en nivå där den kommer att stanna under resten av året och 2024, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt och TT.

Minskad konsumtion och ökad arbetslöshet

Samtidigt har hushållens konsumtion fortsatt att minska och enligt OECD väntas hushållen dra ned sin konsumtion ytterligare, på grund av sjunkande realinkomster.

Dessutom spår OECD att arbetslösheten kommer att stiga, vilket också kommer att påverka hushållens köpkraft. Trots att arbetsmarknaden förblivit stark, finns det tecken på en inbromsning, vilket kan leda till att företag drar ner på personal.

Kris i fastighets- och bostadsbranschen

OECD tror även att byggandet i Sverige kommer att sjunka betydligt med anledning av ökade kostnader och dämpad efterfrågan.

Under årets första kvartal fortsatte bygginvesteringarna ned. Fastighetspriserna har sjunkit betydligt vilket i sin tur minskar investeringarna och hushållens förmögenhet.

Mer om läget i fastighetsbranschen kan du läsa här: Analys: SBB-krisen sänder chockvågor i Europa

OECD spår framtiden…

Så här spår OECD att läget ser ut under 2023 och 2024:

– Vid mitten av 2023 väntas en viss uppgång i konsumtionen, då inflationschoken avtar och bomarknaden stabiliseras.

– Inflationen kommer att dämpas vid slutet av 2024, då den importerade inflationen bromsar in och den penningpolitiska åtstramningen gett effekt.

– Om inflationen blir lägre än väntat kan det förbättra realinkomsterna, vilket i sin tur kan tillåta lägre nominella räntor. Sammantaget skulle detta i så fall stötta både privatkonsumtionen, bopriserna och investeringarna.

– Läget kan bli det omvända: Om räntorna fortsätter att stiga och inflationen blir fortsatt hög, kommer det att innebära fler utmaningar för den redan hårt pressade kommersiella fastighetssektorn. Dessutom påverkas Sveriges ekonomi av hur läget i USA och resten av Europa utvecklas – en svagare utveckling bland dessa länder kan tynga den exportberoende svenska ekonomin.

Läs även: Riksgäldschefen: Svensk ekonomi ”mellanmjölkig”

ANNONS
ANNONS
Isabel Hallqvist
Isabel Hallqvist

Reporter på Dagens PS med fokus på ekonomi.

Isabel Hallqvist
Isabel Hallqvist

Reporter på Dagens PS med fokus på ekonomi.