Noteringsrekord på Stockholmsbörsen under förra året. Om någon tycker att det tillkommit många nya bolag på Stockholmsbörsen under 2021 så är det en korrekt iakttagelse.

ANNONS

Över 150 nya bolag noterades varav 143 stycken äskade kapital från allmänheten. Det är rekord i antal för Stockholmsbörsen. Men också i värde.

Noteringsrekord – trefaldigt högre

Enligt en rapport av analystjänsten Bloomberg, och sammanställd av banken SEB, uppgick det samlade börsvärdet på bolagen som noterades på Stockholmsbörsen till hela 320 miljarder kronor.

Det är trefaldigt högre än summan för 2020 och högt även i ett internationellt perspektiv.

Noteringsrekord i Sverige och globalt
Källa: SEB

Mer än dubbla vikten internationellt

Stockholmsbörsens emissionsvolym motsvarar 2,5 procent av den globala emissionsvolymen. Med tanke på att Stockholmsbörsens andel av det globala börsvärdet är cirka 1 procent så blir noteringsfebern på hemmaplan än mer imponerande.

Nytt noteringsrekord bra betyg åt Sverige

De svenska investerarnas, såväl privatpersoner som institutionella, intresse och förmåga att förse nya börsbolag med riskkapital är nästan unikt internationellt.

Det är nästan bara Storbritannien och USA som, relativt sin befolkning och BNP, kan uppbåda samma styrka och intresse.

Det är ett bra betyg till Sveriges företagare och kapitalmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Investerare tycks ha en orubblig tilltro till börsen. Dagens PS