När recession är ordet på allas läppar, skapar definitionen av begreppet heta diskussioner. Det har lett till att den Wikipedia nu går in och blockerar nya användare från att redigera den aktuella sidan om lågkonjunktur, rapporterar Fortune. 

ANNONS

Att för många kockar lätt kan bli en enda soppa, känner de flesta till. Särskilt när det kommer till definitioner av viktiga begrepp i lågkonjunkturens spår på sökmotorn Wikipedia. Däribland ”recession”, vilket visat sig på senare tid.

Så vilken definition är den rätta och vem har vetorätt på en sajt där det de facto utgör en del av affärsidén att redigera?

Mild lågkonjunktur?

Den som idag slår upp ordet recession på Wikipedias svenska sida kan där läsa att termen i nationalekonomiska sammanhang är detsamma som ”en mild lågkonjunktur”.

Vissa skulle kanske hävda att det har att göra med två på varandra följande kvartal med negativ BNP-tillväxt, medan andra snarare gör gällande att innebörden inte har med lågkonjunktur att göra om så inte sagts av National Bureau of Economic Research, NBER.

Deras definition är i sin tur ”en betydande nedgång i ekonomisk aktivitet som är spridd över ekonomin och varar mer än några månader”, skriver Fortune.

Får inte redigera

Den som redan här upplever en viss förvirring kring både definitioner och recession är knappast fel ute – det är rörigt. Lägg till det ett eskalerande redigeringskrig och debatten är igång.

Av precis det skälet stänger Wikipedia nu ned möjligheten för nya användare att redigera något vidare i frågan.

ANNONS
ANNONS

Detta sedan sidan för recession ändrats inte mindre än 180 gånger bara den senaste veckan, vilket även föranlett att en varningstext lagts till som informerar om att ytterligare uppdateringar utan giltiga och pålitliga referenser kommer att plockas bort från sajten.

Exakt vad som händer med recessionen och definitionen framöver återstår att se.

Läs även: ”Lång och djup lågkonjunktur” tror Wall Street-dr Doom [Dagens PS]