Får kritik för finanspolitiken på flera punkter.

Dels anser Finanspolitiska rådet att regeringens finanspolitik borde bli mindre expansiv, dels anser rådet att regeringen inte tar det av riksdagen fastställda överskottsmålet på tillräckligt stort allvar.

Det här skriver DN:s Johan Schück.

”Enligt rådet borde finanspolitiken bli mindre expansiv. Det behövs dels för att minska risken för överhettning i ekonomin, dels för att bygga upp buffertar inför kommande sämre tider, hävdas det. Man vänder sig därmed mot fler ofinansierade reformer”, konstaterar Dagens Nyheters skribent, som utgår från att finansminister Magdalena Andersson (S) kommer att avfärda farhågorna.

”Därför kan man räkna med att finansminister Magdalena Andersson, liksom vid tidigare tillfällen, kommer att reagera skarpt och tillbakavisa kritiken. Så brukade hennes företrädare Anders Borg också göra.”

Finanspolitiska rådet består av sex experter som leds av professor Harry Flam.

Nu varnar rådet för att regeringens finanspolitik, på sikt, ”kan tvinga fram en åtstramning vid fel tidpunkt, när konjunkturen är på väg nedåt”.

ANNONS
ANNONS

Överlag ger rådet regeringens finanspolitik godkänt, utom på de nämnda punkterna. Och när det gäller arbetslösheten, där regeringens syn bedöms vara för positiv.

Dessutom anses hushållens skuldsättning utgöra ett fortsatt hot.

För att minska den riskfaktorn föreslår rådet ”gradvisa begränsningar i ränteavdragen och en gradvis höjning av fastighetsskatten”. På längre horisont kan det dessutom vara läge för en översyn av hela kapitalbeskattningen, framgår det.

Enligt DN ska finanspolitiska rådets rapport diskuteras i riksdagens finansutskott i morgon, tisdag.

Det är inte första gången Finanspolitiska rådet går hårt åt regeringens politik. Kolla här vad Dagens PS skrev för exakt ett år sedan.

Harry Flam, rådets ordförande, rasade för övrigt i höstas över regeringens strävan att få mer inflytande över expertorganet.