Nu ser kritiker hur klimatkris kan inleda en ny era av handelskrig. När länder ska stoppa och mildra klimatförändringar går det ut över frihandeln.

ANNONS

Den globala frihandeln har alltid varit bräcklig. Nu hotas den av att länder världen över anser sig tvungna att utmana klimatförändringar med hjälp av protektionism.

Klimatkrisen speedar upp

”Klimatkrisen kräver ekonomisk omvandling i en omfattning och hastighet som mänskligheten aldrig har försökt under vår 5 000 år av skrivna historia”, säger Todd N. Tucker vid Roosevelt Institute till New York Times.

”Föga överraskande kommer en uppgift av den här storleken att kräva ett nytt policyverktyg”, konstaterar han.

Spräcker allianser

De nya sammandrabbningarna om klimatpolitiken anstränger internationella allianser och det globala handelssystemet.

Kritiker ser att en framtid tecknas där vi försöker avvärja miljökatastrofer men gör det till priset av frekventa handelskrig.

”Måste vara aggressiv”

Under de senaste månaderna har USA och Europa föreslagit eller infört subventioner, tariffer och annan politik som syftar till att påskynda den gröna energiomställningen.

ANNONS
ANNONS

Förespråkare säger att regeringar måste gå aggressivt fram om de hoppas kunna avvärja en global klimatkatastrof.

Alla sig själv närmast

Men kritiker menar att sådan nationell politik ofta sätter utländska länder och företag i underläge och får dess regeringar att subventionera sin egen industri eller ta ut nya tullar på utländska produkter.

Samtidigt har Biden-administrationen redan valt att strunta i flera beslut från Världshandelsorganisationen WTO och för säkerhets skull förklarat officiellt att man inte tänker följa besluten.

Subventionskrig på gång

Den nya klimat- och hälsosatsning USA nu gör har också fått kritik för att de medvetet gynnar amerikanska företag och missgynnar andra.

En ”jobbmördare” kallade europeiska tjänstemän åtgärderna och nu väntas EU komma med en egen plan för att subventionera grön energiindustri i Europa – vilket fått kritiker att varna för ett dyrt och ineffektivt ”subventionskrig”.

Samma spelregler

Valdis Dombrovskis, EU:s handelskommissionär säger att EU vill hitta lösningar men att förhandlingar måste ge framsteg. Annars måste EU svara på egen hand.

”Vi måste följa samma spelregler”, slår Dombrovskis fast.

ANNONS
ANNONS

”Skadar alla”

”När du diskriminerar till förmån för amerikanska företag och mot resten av världen, skadar du dig själv och andra på samma gång”, säger Anne Krueger, vid School of Advanced International Studies vid Johns Hopkins Universitet.

Hotar och försvagar

”Det är dags att avsluta denna cirkulära skjutningsgrupp där länder hotar och, om de lyckas, försvagar eller upphäver varandras klimatåtgärder genom handels- och investeringsavtal”, säger Melinda St. Louis, chef för Global Trade Watch for Public Citizen, till NYT.

Läs även: Tack och adjö, globaliseringen? [Dagens PS]

Läs även: Scholz: EU måste svara på USA:s klimatsubventioner [Dagens PS]