Även om Kina nu lättar på sin stenhårda lockdown kommer det att bli fortsatt fraktkaos. Det finns helt enkelt inte nog med arbetskraft för att lösa upp trasslet i leverantörskedjan.

ANNONS

Kina börjar sakta men säkert lätta på de covid-nedstängingar som satt hård press på världens ekonomi. Men det är inte bara Kinas nedstängningar och produktionsbortfall som gör de globala leverantörskedjorna minst sagt osäkra.

Fattas arbetskraft

Bristen på arbetskraft inom transportsektorn är den största orsaken till det fraktkaos som nu råder. Det fattas järnvägsarbetare, hamnarbetare och lastbilsförare, och det är vad som påverkar allra mest. Det är de bristerna som gör att det är stopp i världens hamnar, säger Jeremy Nixon, vd för Ocean Network Express till Bloomberg.

”Alla regeringar gör sitt bästa för att ta tag i frågan, men det är fortfarande brist på arbetskraft och det finns fortfarande brister i infrastrukturen”, säger Nixon. ”Vi sätter fler fartyg i sjön, men vi kan inte trolla fram fler när vi inte har fler”.

I USA fattas det också lastbilsförare och järnvägspersonal, så industrin har svårt att transportera sina varor.

Fraktkaos i världens hamnar

I alla världens hamnar ligger fraktfartyg på redden och väntar på att få lossa eller lasta. I Vancouver i Kanada är väntetiden tre veckor, och utanför världens största hamn i Shanghai i Kina köar 130 fartyg.

Med fortsatt fraktkaos har en del bolag försökt ändra fraktsättet till flyg, men stött på problem också där. Många flyg ställs in på grund av personalbrist, enligt Bloomberg.

Jeremy Nixon säger till Bloomberg att hans ONE planerar att minska ned på inhyrda fartyg, som utgör ungefär 15 procent av företagets flotta. I stället planerar man att beställa nya fraktfartyg ”som ska gå på renare bränsle”.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Volvo drabbas av lockdown – noll sålda bilar i jättestaden  [Dagens PS]

Läs även: Kinas lockdown pressar fabriker över hela världen [Dagens PS]