Det väcks få åtal för insiderbrott per år. En orsak är att lagen är krånglig, vilket en chefsåklagare anser är obegripligt.

ANNONS

De senaste åren handlar det om enstaka åtal varje år för insiderbrott, alltså fall där man exempelvis fått information om en aktie som inte är känd för allmänheten, skriver Sveriges Radio.

Även i fall där åklagaren vet att brott begåtts får man inte använda information som skickats mellan närstående. En två år gammal utredning har föreslagit en lagändring, men regeringen har inte agerat.

”För mig är det obegripligt eftersom i utredningen så sa samtliga remissinstanser att den här regeln är föråldrad, den behöver inte vara kvar och man föreslog att den skulle tas bort”, säger Gunilla Sandblom, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.

ANNONS
ANNONS

Det är även svårt att få ihop tillräcklig bevisning i insiderbrott. Domaren frikänner i 39 procent av fallen.